07.05.2018 Hygienisk sikkerhet i henhold til ny drikkvannsforskrift

19.04.2018 Forvaltning av urbane vassdrag

11.04.2018 Utviklingsarbeid i vannbransjen – Vannprisseminaret 2018

22.03.2018 Verdens vanndag 2018

12.03.2018 Akkreditert prøvetaking ved renseanlegg

12.02.2018 Overvann i kommunal arealplanlegging

15.01.2018 Oppfølging og tiltak mot spredning av mikroplast

13.12.2017 Hvordan står det til med våre innsjøer, elver og grunnvann?

04.12.2017 Helseeffekter ved nye materialer i vannforsyningen

20.11.2017 Opprydding i spredt avløp – hvor står vi nå?

06.11.2017 Separering av eldre avløpsledninger i tettbebyggelse

30.10.2017 Akuttutslipp av olje og farlige kjemikalier fra tanker over og under bakkenivå

11.10.2017 Blågrønn infrastruktur – mer enn overvann?

27.-28.09.2017 Restaurering av vassdrag og våtmarker

20.08.2017 Overholdelse av rensekrav – fleip eller fakta?

12.05.2017 Jordbruksavrenning i et endret klima

08.05.2017 Restaurering av urbane vassdrag

05.04.2017 Vannforvaltning i Norge – Vannprisseminar 2017

22.03.2017 Verdens vanndag – Avløpsvann fra sykdomsfremkaller til ressurs

20.03.2017 Forurenset veivann og renseløsninger

09.03.2017 Innovative vannovervåkningsmetoder

13.02.2017 Fungerer egentlig infiltrasjonsanlegg?

18.01.2017 Vannkraft og vilkårsrevisjoner

10.01.2017 Håndtering av boreslam og vann fra mindre anleggsvirksomhet

21.11.2016 Grunnvann

16.11.2016 Overvannsskader

14.11.2016 Blågrønn faktor

12.10.2016 Miljøoppfølgingsprogrammer ved større utbyggingsprosjekter

26.09.2016 Jordbruksavrenning i et endret klima

10.10.2016 Innovasjon i avløpssektoren