17.10.22 Fagtreff: Tørke og betydning for vannforsyning

Et endret klima har de senere år ført til lengre perioder med svært lite nedbør flere steder i landet vårt. I nordlige deler av landet har vintertørke og barfrost de siste 10 årene ført til midlertidig bortfall av drikkevann hos en rekke små og mellomstore vannverk, mens andre vannverk opplever vannmangel i vår- og sommerhalvåret. For eksempel hadde Oslo til sammen under 20 mm nedbør på to vårmåneder i 2022. Samtidig som det også har vært lite snø tidligere på året, er store deler av våre drikkevannskilder ikke blitt fylt opp slik de pleier, med den følge at vannstanden på våren er kritisk lav i forhold til et normalår. Med eksempler fra ulike vannverk vil vi i dette fagtreffet forsøke å belyse i hvilket omfang og hvilke utfordringer en lengre tørkeperiode allerede har hatt og kan komme til å få i framtiden for norsk vannforsyning.