Fagtreff og seminarer

Vannforeningen gjennomfører både fagtreff og seminarer. Det arrangeres minst 10 fagtreff (halvdags) og 8 seminarer (heldags) per år.

  • Fagtreffene er gratis men krever påmelding
  • Seminarene har grunnpris: Medlemmer kr 1000; ikke-medlemmer kr 1300; Pensjonister kr 250; Studenter gratis (påmelding må gjøres innen fristen)

Prisene kan avvike på seminarer som går over flere dager, arrangeres digitalt eller på samarbeidende arrangementer.

Se opptak fra tidligere arrangementer her

NB! Frem til at smittevernreglene endrer seg vesentlig, legges det i hovedsak opp til digitale arrangementer.