Fagtreff og seminarer

Vannforeningen gjennomfører både fagtreff og seminarer. Det arrangeres minst 10 fagtreff (halvdags) og 8 seminarer (heldags) per år. Fra høsten 2021 har det blitt arrangert hybridarrangementer med mulighet for både fysisk og digital deltakelse, i den grad dette lar seg gjøre. 

 • Fagtreffene er gratis men krever påmelding
 • Seminarene har en grunnpris (se nedenfor), pensjonister kr 250; og studenter går gratis (påmelding må gjøres innen fristen)

  Digital deltakelse
  Medlem: 800,-
  Ordinær: 1100,- 

  Fysisk deltakelse
  Medlem: 1100,-
  Ordinær: 1600,- 

NB! Prisene kan avvike på seminarer som går over flere dager, arrangeres digitalt eller på samarbeidende arrangementer.

Se opptak fra tidligere arrangementer her