Fagtreff og seminarer

Vannforeningen gjennomfører både fagtreff og seminarer. Det arrangeres minst 10 fagtreff (halvdags) og 8 seminarer (heldags) per år. Høsten 2021 er målet å arrangere hybridarrangementer med mulighet for både fysisk og digital deltakelse, i den grad dette lar seg gjøre. 

  • Fagtreffene er gratis men krever påmelding
  • Seminarene har en grunnpris (se nedenfor), pensjonister kr 250; og studenter går gratis (påmelding må gjøres innen fristen)

Digital deltakelse

Fysisk deltakelse

Medlem

Ordinær

Medlem

Ordinær

800

1000

1000

1500

NB! Prisene kan avvike på seminarer som går over flere dager, arrangeres digitalt eller på samarbeidende arrangementer.

Se opptak fra tidligere arrangementer her