Fagtreff og seminarer

Vannforeningen gjennomfører både fagtreff og seminarer. Det arrangeres minst 10 fagtreff (halvdags) og 8 seminarer (heldags) per år. Fra høsten 2021 har det blitt arrangert hybridarrangementer med mulighet for både fysisk og digital deltakelse, i den grad dette lar seg gjøre. 

 • Fagtreffene er gratis men krever påmelding
 • Seminarene har en grunnpris (se nedenfor), pensjonister kr 250; og studenter går gratis (påmelding må gjøres innen fristen)

  Digital deltakelse
  Medlem: 500,-
  Ordinær: 1000,- 

  Fysisk deltakelse
  Medlem: 1100,-
  Ordinær: 1600,- 

NB! Prisene kan avvike på seminarer som går over flere dager, arrangeres digitalt eller på samarbeidende arrangementer.

Fra 2024 er det også lagt opp til grupperabatt for streaming for grupper på inntil 6 personer (bedriftsmedlem/øvrige).

Se opptak fra tidligere arrangementer her