Fagtreff og seminarer

Vannforeningen gjennomfører både fagtreff og seminarer. Det arrangeres minst 10 fagtreff (halvdags) og 8 seminarer (heldags) per år.

  • Fagtreffene er gratis men krever påmelding
  • Seminarene har grunnpris: Medlemmer kr 1000; ikke-medlemmer kr 1300; Pensjonister kr 250; Studenter gratis (påmelding må gjøres innen fristen)

Prisene kan avvike på seminarer som går over flere dager eller på samarbeidende arrangementer.

Vår 2020 Program

Se også tilgjengelige foredrag på gjennomførte fagtreff og seminarer i foreningen. 

NB! Samtlige arrangementer med dato frem til påske er AVLYST grunnet korona-virus.