Fagtreff og seminarer

Vannforeningen gjennomfører både fagtreff og seminarer. Det arrangeres minst 10 fagtreff (halvdags) og 8 seminarer (heldags) per år. Høsten 2021 er målet å arrangere hybridarrangementer med mulighet for både fysisk og digital deltakelse, i den grad dette lar seg gjøre. 

  • Fagtreffene er gratis men krever påmelding
  • Seminarene har grunnpris: Medlemmer kr 1000; ikke-medlemmer kr 1300; Pensjonister kr 250; Studenter gratis (påmelding må gjøres innen fristen)

Prisene kan avvike på seminarer som går over flere dager, arrangeres digitalt eller på samarbeidende arrangementer.

Se høstens program her

Se opptak fra tidligere arrangementer her