Fagtreff og seminarer

Vannforeningen gjennomfører både fagtreff og seminarer. Det arrangeres minst 10 fagtreff (halvdags) og 8 seminarer (heldags) per år.

  • Fagtreffene er gratis men krever påmelding
  • Seminarene har grunnpris: Medlemmer kr 1000; ikke-medlemmer kr 1300; Pensjonister kr 250; Studenter gratis (påmelding må gjøres innen fristen)

Prisene kan avvike på seminarer som går over flere dager eller på samarbeidende arrangementer.

Se også tilgjengelige foredrag på gjennomførte fagtreff og seminarer i foreningen.

Program høst 2019

Høstens fagtreff og seminarer:

Seminar: Samarbeid mellom Vannforeningen og Miljøringen
Kursdato: 28-29. oktober, Trondheim