Studentstipend

Norsk vannforening ønsker å drive aktivt rekrutteringsarbeid, og studenter tilknyttet vannfaglige studier er derfor en av foreningens hovedmålgrupper. For å bidra til å styrke rekrutteringen til vannfagene har vi etablert en stipendordning for studenter.

Ved utdeling av stipender legger spesiell vekt på aktiviteter relatert til nasjonale og internasjonalt nettverk, tverrfaglige prosjekter og kompetanseutveksling. Videre prioriteres deltakelse på konferanser, seminarer og kurs, studiebesøk til nasjonale og internasjonale kompetansesenter/universitet, samt og prosjekt-/masteroppgaver. Hvert stipend er begrenset oppad til kr. 10 000.

Aktiviteter som støttes av stipendordningen skal være i overenstemmelse med våre formål og strategi. De som mottar stipend må levere en kort beskrivelse av sitt gjennomførte prosjekt som vannforeningen kan benytte fritt til publikasjon på våre facebookside, i tidsskriftet Vann eller på nettsiden vår.

Bruk dette skjemaet for å søke om studentstipend.

Du må også sende mail med bekreftelse fra veileder, samt budsjett som vedlegg til [email protected].
Søknader uten bekreftelse og/eller budsjett vil ikke bli behandlet.

Søknader behandles av Utviklingskomiteen.

Det er fire søknadsfrister pr. år:
15. februar, 1. juni, 15. september og 15. november.