Studentstipend

Norsk vannforening har som formål å virke for god beskyttelse og balansert bruk av vannressursene gjennom å spre opplysning og fremme kunnskap og debatt om vannfaglige problemstillinger. Norsk vannforenings virksomhet skal kjennetegnes ved høy kompetanse og engasjement. Foreningen skal være synlig og anerkjent av alle vannfaglige miljøer, relevante myndigheter og blant foreningens medlemmer.

Et hovedfokus i Norsk vannforenings strategi er å drive aktivt rekrutteringsarbeid. Studenter tilknyttet vannfaglige studier er derfor en av foreningens hovedmålgrupper. På bakgrunn av dette har Norsk vannforening etablert et stipendfond for studenter. Stipendordningen åpner for syv stipender à maks 10 000 NOK hver, totalt 70 000 NOK per år til utdeling. Stipendordningen vil legge spesiell vekt på aktiviteter relatert til internasjonalt nettverk, tverrfaglige vannrelaterte prosjekter og kompetanseutveksling. Videre vil det prioriteres deltakelse på konferanser, seminarer og kurs, studiebesøk til nasjonale og internasjonale kompetansesenter/universitet og prosjekt-/masteroppgaver. Aktiviteter skal være i overenstemmelse med Norsk vannforenings formål og strategi. Ved tildeling av stipend vil det settes krav til et innlegg eller artikkel i tidsskriftet VANN og eventuelt formidling gjennom en presentasjon ved Norsk vannforenings fagtreff eller seminar.

Alle søkere bes benytte søknadsmalen som finnes under punkt 7 i Retningslinjer for tildeling av økonomisk støtte.

Det er 4 søknadsfrister pr. år og søknadene skal behandles i rimlig tid etter disse. Søknad om støtte behandles etter retningslinjer for tildeling av økonomisk støtte. Søknad sendes Norsk vannforenings sekretariat: post[at]vannforeningen.no

Søknader behandles av Stipendkomiteen som består av  Hege Sangolt, Marit Ruge Bjerke, Truls Krogh, Jon Lasse Bratli og Elin Langsholt.