Vannprisen

Vannprisen er stiftet av RIF-firmaene i faggruppe Vann- og Miljøteknikk og Norsk vannforening. Prisen er er en anerkjennelse for spesiell innsats i forbindelse med bevaring og forbedring av vårt vannmiljø. Prisen kan gis til enkeltpersoner, firma, frivillige organisasjoner eller institusjoner.

Liste over prisvinnere

2023 Bo Wing, Bærum Elveforum
2022 Tom A. Karlsen, sivilingeniør VA-teknikk COWI AS
2021 Simon Haraldsen, pensjonist fra Statsforvalteren i Oslo og Viken
2020 Sveinung Sægrov, NTNU
2019 Steinar Muri, Sivilingeniør Powel
2018 Svein Erik Moen, Sivilingeniør/spesialrådgiver Norsk Vann
2017 Per Einar Faugli, Seniorrådgiver NVE
2016 Arve Hansen, daglig leder VA teknikk as
2015 Asle Aasen, seksjonsleder Bergen Vann
2014 Anne Lyche Solheim, seniorforsker NIVA
2013 Toril Hofshagen, ass. direktør Norsk Vann
2012 Magnar Sekse, fagdirektør Bergen kommune VA-etaten
2011 Dag Berge, seniorforsker NIVA
2010 – – (2010-prisen ble utdelt i 2011)
2009 Christen Ræstad, sivilingeniør Egen bedrift
2008 Torleiv Bilstad, professor Universitetet i Stavanger
2007 Lucy Robertson, førsteamanuensis Norges Veterinærhøskole
2006 Sveinn T. Thorolfsson, førsteamanuensis NTNU
2005 Oslo Elveforum samarbeidsorgan
2004 Svein Endresen, sivilingeniør Eget firma
2003 Pål Mellquist, direktør Glommens og Lågens brugseierforening
2002 Gunnar Mosevoll, sivilingeniør Skien kommune
2001 Haakon Thaulow, seniorrådgiver NIVA
2000 Arne Tollan, seniorrådgiver NVE
1999 Olav Skulberg, seniorforsker NIVA
1998 Truls Krogh, seksjonsjef Folkehelseinstituttet
1997 Roar Finsrud, sivilingeniør Interconsult
1996 Ivar Henriksen, direktør Nedre Romerike Vannverk og RA2
1995 Egil Gjessing, professor Høgskolen i Agder
1994 Driftsoperatører avløpsrenseanlegg –
1993 Paul Sagberg, direktør VEAS
1992 Ågot Tangerud, Norsk vannforening
1990 Hallvard Ødegård, professor NTH
1988 Oddvar Lindholm, seksjonssjef Miljøverndepartementet