18.03.19 Bruk av syntetiske polymerer i vannbehandling – er dette egentlig greit?

11.03.19 Fett nok – Erfaringer med kontroll av fett i avløp

25.02.19 Er vi klare for flere tørre somre?

21.01.19 Snøhåndtering – er vi forberedt på nye snørike vintre med forurenset snø?

05.12.2018 Jordbrukets oppfølging av vannforskriften

20.11.2018 Det 9. nasjonale seminaret om restaurering av vassdrag og våtmarker

29.10.2018 Hvordan åpne flaskehalser i avløpssystem og flomveier?

23.10.18 Plastforurensning fra land til vassdrag og kystvann

15.10.2018 Urban avrenning ,Kan sandfangene spille en viktig rolle i rensing av overvann?

07.05.2018 Hygienisk sikkerhet i henhold til ny drikkvannsforskrift

19.04.2018 Forvaltning av urbane vassdrag

11.04.2018 Utviklingsarbeid i vannbransjen – Vannprisseminaret 2018

22.03.2018 Verdens vanndag 2018

12.03.2018 Akkreditert prøvetaking ved renseanlegg

12.02.2018 Overvann i kommunal arealplanlegging

15.01.2018 Oppfølging og tiltak mot spredning av mikroplast

13.12.2017 Hvordan står det til med våre innsjøer, elver og grunnvann?

04.12.2017 Helseeffekter ved nye materialer i vannforsyningen

20.11.2017 Opprydding i spredt avløp – hvor står vi nå?

06.11.2017 Separering av eldre avløpsledninger i tettbebyggelse

30.10.2017 Akuttutslipp av olje og farlige kjemikalier fra tanker over og under bakkenivå

11.10.2017 Blågrønn infrastruktur – mer enn overvann?

27.-28.09.2017 Restaurering av vassdrag og våtmarker

20.08.2017 Overholdelse av rensekrav – fleip eller fakta?

12.05.2017 Jordbruksavrenning i et endret klima

08.05.2017 Restaurering av urbane vassdrag

05.04.2017 Vannforvaltning i Norge – Vannprisseminar 2017

22.03.2017 Verdens vanndag – Avløpsvann fra sykdomsfremkaller til ressurs

20.03.2017 Forurenset veivann og renseløsninger

09.03.2017 Innovative vannovervåkningsmetoder