11.03.24 Slam og slambehandling

12.02.24 Erfaringer fra ekstremværet «Hans»

15.01.24 NBS – naturbaserte løsninger, grønne vs grå

29.11.23 Vannmiljø og samferdsel – utfordringer og løsninger

13.11.23 Bruk av sensorer og ny teknologi i vannovervåkningen

01.11.23 Nasjonalt seminar om restaurering av vassdrag og våtmarker

16.10.23 Biostabilitet i ledningsnett og tolkning av mikrobiologiske analyser

20.09.23 Urbane vassdrag – byenes skattekiste | Vannprisseminaret 2023

06.09.23: Miljøfarlige stoffer i vannmiljøet

04.09.23 Fagtreff: Vann og økt skogsdrift – endring av hydrologi i nedbørsfelt

05.06.23 Fagtreff: Biotilgjengelig fosfor for å bestemme grad av eutrofiering

22.03.23 Verdens vanndag 2023: Accelerating change

13.02.23 Fagtreff: Behov for vannbehandling ved bruk av grunnvann til vannforsyning

08.02.23 Blågrønn faktor

18.01.23 Eutrofistatus i norske vassdrag – har tiltakene fungert?

09.01.23 Fagtreff: Nitrogenfjerning – kommer Norge haltende etter Europa?

12.12.22 Fagtreff: Vannkraft og vannmiljø

08.12.22 Plast i vannmiljøet – kilder, overvåking og analyser

15.11.22 Fagtreff: Tiltak og virkemidler for å redusere forurensningen fra spredt avløp

17.10.22 Fagtreff: Tørke og betydning for vannforsyning

28.09.22 Bærekraft og innovasjon i det undersjøiske og underjordiske VA-systemet – Vannprisseminaret 2022

20.-21.09.22 Nasjonalt seminar om restaurering av vassdrag og våtmarker

12.09.22 Fagtreff: Trusler om radioaktiv forurensning av våre vannkilder

22.08.22 Fagtreff: Tiltak for å bedre miljøtilstanden i Oslofjorden

13.06.22 Fagtreff: Klimaendringenes betydning for råvannskvalitet og vannbehandlingsbehov i våre vannkilder

12.05.22 Fremtidens utfordringer for badevannet i Norge

09.05.22 Fagtreff: Cyanobakterier i norske drikkevannskilder

22.03.22 Verdens vanndag 2022: Grunnvann – gjør det usynlige synlig

03.03.22 Eksempler på sirkulære avløpssystemer i Europa og Norge

14.02.22 Fagtreff: Spredt avløp