17.06.2019 Bærekraftige og urbane hydrologiske systemer

27.05.2019 Er norsk badevannskvalitet truet av klimaendringene?

08.04.2019 Vannprisseminaret – digitalisering i vannbransjen

01.04.2019 Når bør drikkevannet kokes?

26.03.2019 Spredt avløp – kommer vi oss videre?

22.03.2019 Verdens vanndag 2019

18.03.2019 Bruk av syntetiske polymerer i vannbehandling – er dette egentlig greit?

13.03.2019 Hvordan står det til med kystvannet vårt?

11.03.2019 Fett nok – Erfaringer med kontroll av fett i avløp

25.02.2019 Er vi klare for flere tørre somre?

21.01.2019 Snøhåndtering – er vi forberedt på nye snørike vintre med forurenset snø?

05.12.2018 Jordbrukets oppfølging av vannforskriften

20.11.2018 Det 9. nasjonale seminaret om restaurering av vassdrag og våtmarker

29.10.2018 Hvordan åpne flaskehalser i avløpssystem og flomveier?

23.10.2018 Plastforurensning fra land til vassdrag og kystvann

15.10.2018 Urban avrenning ,Kan sandfangene spille en viktig rolle i rensing av overvann?

07.05.2018 Hygienisk sikkerhet i henhold til ny drikkvannsforskrift

19.04.2018 Forvaltning av urbane vassdrag

11.04.2018 Utviklingsarbeid i vannbransjen – Vannprisseminaret 2018

22.03.2018 Verdens vanndag 2018

12.03.2018 Akkreditert prøvetaking ved renseanlegg

12.02.2018 Overvann i kommunal arealplanlegging

15.01.2018 Oppfølging og tiltak mot spredning av mikroplast

13.12.2017 Hvordan står det til med våre innsjøer, elver og grunnvann?

04.12.2017 Helseeffekter ved nye materialer i vannforsyningen

20.11.2017 Opprydding i spredt avløp – hvor står vi nå?

06.11.2017 Separering av eldre avløpsledninger i tettbebyggelse

30.10.2017 Akuttutslipp av olje og farlige kjemikalier fra tanker over og under bakkenivå

11.10.2017 Blågrønn infrastruktur – mer enn overvann?

27.-28.09.2017 Restaurering av vassdrag og våtmarker