12.09.22 Fagtreff: Trusler om radioaktiv forurensning av våre vannkilder

22.08.22 Fagtreff: Tiltak for å bedre miljøtilstanden i Oslofjorden

13.06.22 Fagtreff: Klimaendringenes betydning for råvannskvalitet og vannbehandlingsbehov i våre vannkilder

12.05.22 Fremtidens utfordringer for badevannet i Norge

09.05.22 Fagtreff: Cyanobakterier i norske drikkevannskilder

22.03.22 Verdens vanndag 2022: Grunnvann – gjør det usynlige synlig

03.03.22 Eksempler på sirkulære avløpssystemer i Europa og Norge

14.02.22 Fagtreff: Spredt avløp

19.01.22 Forurensede sedimenter i ferskvann og langs Norges kyst

17.01.22 Fagtreff: Digitalisering av vannbransjen

06.12.21 Fagtreff: Beskyttelse av råvannkilder for vannforsyning

15.11.21 Fagtreff: Utfordringer med avløp fra mobile turister

11.10.21 Fagtreff: Somatiske kolifager

15.09.21: Vannprisseminaret 2021

20.09.21 Fagtreff: Nytt vann i gamle byer

23.08.21 Fagtreff: Algevekst. Er det alltid fosfor i ferskvann og nitrogen i sjø?

07.06.21 Fagtreff: Nytt legionellakrav

12.04.21 Fagtreff: Risikobasert Vannovervåkning

15.02.21 Fagtreff: Avløpsslam – hva skjer ‘a?

18.01.21 Fagtreff: Koronavirussmitte og vann

07.12.20 Fagtreff: Krise-, nød-, reserve- og beredskapsvannforsyning

21.10.20: Vegutbygging og vannmiljøet – utfordringer og løsninger!

10.-11.09.2020: Det 11. nasjonale seminar om restaurering av vassdrag og våtmarker

11.05.20 Fagtreff: How to remove PFAS from wastewater

10.02.2020 Fagtreff: Risikoinstallasjoner på ledningsnett