11.05.20 Fagtreff: How to remove PFAS from wastewater

10.02.2020 Fagtreff: Risikoinstallasjoner på ledningsnett

21.01.2020 Opprydding i forurensede sedimenter i norske fjorder. Hva har vi oppnådd?

20.01.2020 Fagtreff: Energinøytrale renseanlegg – det grå gullet

04.12.2019: Miljøgifter i vannforvaltningen

28.11.2019 Fagtreff: Har vannverkene god nok sikkerhet og beredskap?

25.11.2019 Fagtreff: Store samferdselsprosjekter i regionen gir betydelige miljøutfordringer

13.11.2019 Status for sirkulær økonomi i avløpsbransjen

04.11.2019 Fagtreff: Hvor forberedt er vannverkene på de kommende klimaendringene?

28-29.10.2019 Samarbeid mellom Vannforeningen og Miljøringen

15.10.2019 Vassdrag versus overvann

14.10.2019 Fagtreff: Oppfølging av vannforskriften – har vi glemt bakteriene?

23.09.2019 Fagtreff: De viktige kantsonene langs vassdrag

16.-17.09.2019 Det 10. nasjonale seminaret om restaurering av vassdrag og våtmarker

17.06.2019 Bærekraftige og urbane hydrologiske systemer

27.05.2019 Fagtreff: Er norsk badevannskvalitet truet av klimaendringene?

08.04.2019 Vannprisseminaret – digitalisering i vannbransjen

01.04.2019 Fagtreff: Når bør drikkevannet kokes?

26.03.2019 Spredt avløp – kommer vi oss videre?

22.03.2019 Verdens vanndag 2019

18.03.2019 Fagtreff: Bruk av syntetiske polymerer i vannbehandling – er dette egentlig greit?

13.03.2019 Hvordan står det til med kystvannet vårt?

11.03.2019 Fagtreff: Fett nok – Erfaringer med kontroll av fett i avløp

25.02.2019 Fagtreff: Er vi klare for flere tørre somre?

21.01.2019 Fagtreff: Snøhåndtering – er vi forberedt på nye snørike vintre med forurenset snø?

05.12.2018 Jordbrukets oppfølging av vannforskriften

20.11.2018 Det 9. nasjonale seminaret om restaurering av vassdrag og våtmarker

29.10.2018 Hvordan åpne flaskehalser i avløpssystem og flomveier?

23.10.2018 Plastforurensning fra land til vassdrag og kystvann

15.10.2018 Urban avrenning ,Kan sandfangene spille en viktig rolle i rensing av overvann?