05.06.24 Oppdrettsnæringens påvirkninger på vannmiljøet

Dagens Næringsliv og NRK har gjennom en rekke artikler satt søkelyset på ulike problemstillinger knyttet til oppdrettsnæringens påvirkning på vannmiljøet langs kysten, på villfisk i vassdragene våre og på fiskens helse. Vannforeningen ønsket i dette seminaret å belyse noen av disse problemstillingene.

Program: Oppdrettsnæringens påvirkninger på vannmiljøet