Komiteer

Oversikt over foreningens komitémedlemmer

Seminarkomiteen

 • Sissel Ranneklev (leder), NIVA
 • Petter Jensen, NMBU
 • Helen Gabestad, Viken
 • Aud Helland, COWI
 • Lene Jacobsen, Statens vegvesen
 • Kim Haukeland Paus, Asplan Viak
 • Andreas Lium, Miljødirektoratet
 • Synne Lømo, Indre Østfold kommune
 • Maria Olga Tomprou, Phd-student LANDSAM NMBU
 • Line Ødegård Angeloff, FHI
 • Ruth Vingerhagen, Norconsult

Fagtreffkomiteen

 • Line Diana Blytt (leder), Norwaste
 • Vidar Lund, FHI
 • Anne-Grete Blankenberg, Bioforsk
 • Hanne Kvitsand, Sintef
 • Sina Shaddel, Asplan Viak
 • Jan-Erik Thrane, NIVA
 • Sunniva Eide Sunde, Sarpsborg kommune

Redaksjonskomiteen VANN

 • Anita Borge (leder), PURA, vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget
 • John Artur Berge, Pensjonist (tidligere NIVA)
 • Gunnar Bjørnson, NRVA IKS
 • Arne Haarr, Norsk Vann
 • Susanne Hyllestad, FHI
 • Morten Kraabøl (redaktør), Multiconsult

Valgkomiteen