Komiteer

Oversikt over foreningens komitémedlemmer

Seminarkomiteen
Sissel Ranneklev (leder), NIVA
Line Ø. Angeloff, FHH
Petter Jenssen, NMBU, Vann- og avløpsetaten
Helene Gabestad, Viken fylkeskommune
Aud Helland, COWI
Espen Eek, NGI
Synne Lømo, Indre Østfold kommune
Kim Haukeland Paus, NMBU
Maria Olga Tomprou, PhD-student ved LANDSAM, NMB
Ruth Vingerhagen, Norconsult

Fagtreffkomiteen
Line Diana Blytt (leder), Norwaste
Hanne Kvitsand, Asplan Viak (leder for Midt Norge-gruppa)
Vidar Lund, Folkehelseinstituttet
Anne-Grete Blankenberg, NIBIO

Redaksjonskomiteen VANN
Anita Borge (leder), PURA, vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget
John Arthur Berge, pensjonist (tidligere NIVA )
Gunnar Bjørnson, NRVA IKS
Arne Haarr, Norsk Vann
Susanne Hyllestad, Folkehelseinstituttet
Hege Hisdal, NVE

Valgkomiteen
Anders Iversen, Miljødirektoratet
Ingun Tryland, Norsk Vann
Arve Heistad, NMBU