Komiteer

Oversikt over foreningens komitémedlemmer

Seminarkomiteen

 • Sissel Ranneklev (leder), NIVA (miljøgifter)
 • Petter Jensen, NMBU (avløp – naturbaserte løsninger)
 • Helene Gabestad, Viken (vannforvaltning, jordbruk)
 • Aud Helland, COWI (miljøgifter, resipientundersøkelse, forurensede sedimenter)
 • Lene Jacobsen, Statens vegvesen (vegforurensning)
 • Andreas Lium, Miljødirektoratet (restaurering av vassdrag, fisk)
 • Line Ødegård Angeloff, FHI (drikkevann, badevann, vannhygiene)
 • Ruth Vingerhagen, Norconsult (miljøgifter, biogeokjemi, sigevann)
 • Lothar Dören, NVE (avløp, urbanhydrologi, hydrometri)
 • Helga Gunnarsdottir, Miljødirektoratet (eutrofi, vannforskriften og vannforvaltning)

Fagtreffkomiteen

 • Line Diana Blytt (leder), Norwaste (avfall/slam)
 • Vidar Lund, FHI (drikkevann)
 • Anne-Grete Blankenberg, Bioforsk (jordbruk)
 • Sina Shaddel, Asplan Viak (avløp)
 • Jan-Erik Thrane, NIVA (forskning, biologi)
 • Sunniva Eide Sunde, Statsforvalteren i Oslo og Viken (vannforvaltning, forurensning, tilskuddsordninger i jordbruket og naturmangfold)
 • Maria Barrio, Sintef 
 • Kenneth Arnesen. Driftsassistansen i Viken (overvann, og spredt avløp)

Redaksjonskomiteen VANN

 • Susanne Hyllestad (komiteens leder), Folkehelseinstituttet 
 • John Artur Berge, Pensjonist (tidligere NIVA)
 • Arne Haarr, Norsk Vann
 • Ingvild Tandberg, Bærum kommune (Indre Oslofjord Vest)
 • Hege Hisdal, NVE
 • Morten Kraabøl (redaktør), Multiconsult

Valgkomiteen