Komiteer

Oversikt over foreningens komitémedlemmer

Seminarkomiteen
Sissel Ranneklev (leder), NIVA
Petter Jenssen, NMBU, Vann- og avløpsetaten
Helene Gabestad, Viken fylkeskommune
Kim Haukeland Paus, NMBU
Espen Eek, NGI
Kjersti Wike Kronvall, Statens vegvesen
Maria Olga Tomprou, PhD-student ved LANDSAM, NMB

Fagtreffkomiteen
Line Diana Blytt (leder), COWI
Hanne Kvitsand, Asplan Viak (leder for Midt Norge-gruppa)
Vidar Lund, Folkehelseinstituttet
Mona Eftekhar Dadkhah, NIVA
Anne-Grete Blankenberg, NIBIO
Kristin Kjøglum, VAV Oslo kommune

Redaksjonskomiteen VANN
Anita Borge (leder), PURA, vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget
John Arthur Berge, pensjonist (tidligere NIVA )
Gunnar Bjørnson, NRVA IKS
Arne Haarr, Norsk Vann
Susanne Hyllestad, Folkehelseinstituttet
Hege Hisdal, NVE

Valgkomiteen
Anders Iversen, Miljødirektoratet
Ingun Tryland, Norsk Vann
Arve Heistad, NMBU