Komiteer

Oversikt over foreningens komitémedlemmer

Seminarkomiteen

 • Sissel Ranneklev (leder), NIVA (miljøgifter)
 • Petter Jensen, NMBU (avløp – naturbaserte løsninger)
 • Helene Gabestad, Viken (vannforvaltning, jordbruk)
 • Aud Helland, COWI (miljøgifter, resipientundersøkelse, forurensede sedimenter)
 • Lene Jacobsen, Statens vegvesen (vegforurensning)
 • Andreas Lium, Miljødirektoratet (naturrestaurering)
 • Line Ødegård Angeloff, Helsedirektoratet (badevann og legionella)
 • Ruth Vingerhagen, Norconsult (miljøgifter, biogeokjemi, sigevann)
 • Lothar Wilhelm Dören, NVE (avløp, urbanhydrologi, hydrometri)
 • Helga Gunnarsdottir, Miljødirektoratet (eutrofi, vannforskriften og vannforvaltning)

Fagtreffkomiteen

 • Sina Shaddel (leder), Asplan Viak (avløp)
 • Sandra McCarley, Vannvest (vann- og avløpsystemer)
 • Vidar Lund, FHI (drikkevann)
 • Anne-Grete Blankenberg, Bioforsk (jordbruk)
 • Jan-Erik Thrane, NIVA (forskning, biologi)
 • Åshild Torgersen Aas, Driftsassistansen i Viken (Rådgiver HMSK beredskap)
 • Live Holck Johannessen, Vestby kommune (Avløp)

Redaksjonskomiteen VANN

 • Susanne Hyllestad (komiteens leder), Folkehelseinstituttet 
 • Isabel Seifert-Dähnn, NIVA
 • Arne Haarr, Norsk Vann
 • Ingvild Tandberg, Bærum kommune (Indre Oslofjord Vest)
 • Hege Hisdal, NVE
 • Kim Paus, NMBU
 • Morten Kraabøl (redaktør), Multiconsult

Utviklingskomiteen

 • Hilde Skarra, Miljødirektoratet
 • Øivind Wien, Sweco
 • Jan-Erik Thrane, NIVA

Valgkomiteen