Medlemskap/Abonnement

Bli medlem i Norsk vannforening!

Norsk vannforening ønsker å sette vann på dagsordenen og skape kontakt mellom ulike vannfaglige miljøer. Gjennom fagarrangementer og tidsskrift ønsker vi å øke kunnskapen og bidra til debatt om vannfaglige tema.

Foreningen har ca. 1000 personlige medlemmer og ca. 340 institusjonelle medlemmer. Medlemmene representerer en rekke ulike fagmiljøer og brukergrupper innen tekniske og forvaltningsmessige sider ved vann som naturressurs.

Hva koster medlemskap?

 • Ordinært medlemskap: 300 kr/år
 • Pensjonister: 100 kr/år
 • Studenter får gratis medlemskap i inntil 2 år og gratis deltakelse på seminarer
 • Bedriftsmedlemskap koster fra kr 750-2500, avhengig av bedriftens antall ansatte
  • Under 25 ansatte: 750,-
  • 25-50 ansatte: 1250,-
  • Over 50 ansatte: 2500,-

Dette får du:

 • Over 20 fagarrangement i året
 • Rabatt på seminardeltakelse
 • Faglige nettverk
 • Gratis digital tilgang til tidsskriftet VANN
 • Rabattert pris på fysisk utgave av tidsskriftet VANN
 • Tilgang til foredrag fra tidligere arrangementer

MELD DEG INN

Abonnement

Dersom du av ulike grunner ikke ønsker å være medlem i Norsk vannforening, kan du fremdeles abonnere på tidsskriftet VANN. Tidsskriftet utgis fire ganger i året.

Dette koster kr 500/år

BESTILL ABONNEMENT