Annonsering

Fagtidsskriftet VANN kommer ut med inntil fire utgaver i året. Norsk vannforening har i tillegg til personlige medlemmer over 400 institusjonelle medlemmer, som får tilsendt tidsskriftet.

Priser for å annonsere i Tidsskriftet VANN

Helside: kr 3000,-
Format: 170×240 mm + 3 mm utfallende alle kanter

Halvside: kr 1800,-
Format: 170×120 mm + 3 mm utfallende alle kanter

Annonsepakker

Fire helsides annonser, fire nummer (ett år): kr 11000,-
Fire halvsides annonser, fire nummer (ett år): kr 6600,-
Annonsen videreføres årlig ved mindre annet er avtalt.

Vannforeningen.no

Uten ekstra kostnad får annonsørene i VANN lenke til sin egen nettside på Vannforeningens nettside. Annonsering ut over dette har vi ikke på nettsidene av hensyn til tidsskriftet, som det er svært viktig for oss å få utgitt. Som annonsør bidrar du til det.

Anbefalt format på annonse

Annonsene bør leveres som høyoppløselig, trykklar pdf med skjæremerker og 3 mm utfallende.
Helside bør ha 170×240 mm (bredde x høyde) + 3 mm utfallende.
Halvside bør ha 170×120 mm (bredde x høyde) + 3 mm utfallende.
Bildene i annonsen bør ha 300 dpi og logoene som vektor.

Annonseansvarlig: Stine Stokkeland, Tekna