Annonsering

Fagtidsskriftet VANN kommer ut med fire utgaver i året. Norsk vannforening har – i tillegg til personlige medlemmer – over 400 institusjonelle medlemmer, som får tilsendt tidsskriftet.

Priser for å annonsere i Tidsskriftet VANN er f.o.m. 01.01.2011

Helside: kr 3000,-
Format: 170×240 mm + 3 mm utfallende alle kanter

Halvside: kr 1800,-
Format: 170×120 mm + 3 mm utfallende alle kanter

Annonsepakker

Fire helsides annonser, fire nummer (ett år): kr 11000,-
Fire halvsides annonser, fire nummer (ett år): kr 6600,-

Vannforeningen.no

Uten ekstra kostnad får annonsørene i VANN lenke til sin egen nettside på Vannforeningens nettside. Annonsering ut over dette har vi ikke på nettsidene av hensyn til tidsskriftet, som det er svært viktig for oss å få utgitt. Som annonsør bidrar du til det.

Annonseansvarlig: Saskia Butler, Tekna