Tidsskriftet VANN

Tidsskriftet er det sentrale informasjonsorganet for de vannfaglige miljøene i Norge. «VANN» kommer ut minst fire ganger pr. år. Innholdet har stor faglig spennvidde og inneholder såvel vitenskapelige artikler som beskrivelser av tekniske anlegg, utførte undersøkelser og praktiske råd og veiledninger. Innlegg holdt på foreningens arrangementer har en sentral plass i tidsskriftet.

Tidsskriftet gir regelmessig informasjon om foreningens aktiviteter, og har nyheter om virksomheten ved sentrale vannfaglige miljøer i Norge. Litteratur anmeldes og det gis informasjon om og referater fra viktige faglige arrangementer i inn- og utland.

Du vil motta bladet som en del av ditt medlemskap. Det er også mulig å abonnere på VANN uten å være medlem i Norsk vannforening.

Vann er medlem av Fagpressen.

Ansvarlig redaktør
Morten Kraabøl, Multiconsult

Annonseansvarlig
Fredrik Stray-Adelsteen, Tekna