Kontakt oss

Sekretariat:
Tone Juel (fagtreff)
Tekna, Pb 2312 Solli, 0201 Oslo
Tlf: 4028 1149

Lilly Kristin Langnes (seminarer)
Tekna, Pb 2312 Solli, 0201 Oslo
Tlf: 9325 9576

Leder:
Lars Hem
Oslo kommune VAV, Pb 4704 Sofienberg, 0506 Oslo
Mobil: 9504 2782

Redaksjon Tidsskriftet VANN

Redaktør:
Morten Kraabøl
Multiconsult, Pb 265 Skøyen, 0212 Oslo
Tlf: 9173 3377

Annonseansvarlig:
Tone Juel
Tekna, Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo
Mobil: 4028 1149

Redaksjonskomité