Kontakt oss

Sekretariat:
Saskia Butler
Tekna, Pb 2312 Solli, 0201 Oslo
Tlf: 911 28 862

Leder:
Lars Hem
Oslo kommune VAV, Pb 4704 Sofienberg, 0506 Oslo
Mobil: 9504 2782

Redaksjon Tidsskriftet VANN

Redaktør:
Morten Kraabøl
Multiconsult, Pb 265 Skøyen, 0212 Oslo
Tlf: 9173 3377

Annonseansvarlig:

Saskia Butler
Tekna, Pb 2312 Solli, 0201 Oslo
Tlf: 911 28 862

Redaksjonskomité