13.11.23 Bruk av sensorer og ny teknologi i vannovervåkningen

Med klimaendringer og vannressurser under økende press blir behovet for presis og kontinuerlig vannovervåking stadig større. Bruk av sensorer og ny teknologi er allerede på full fart inn i overvåkingen, men har potensiale til ytterligere å effektivisere og utvide perspektivene for overvåking i tiden fremover.

I dette fagtreffet får vi innblikk i hvordan sensorbaserte metoder benyttes i dagens overvåking av elver, innsjøer og kystvann – samt hvordan teknologien kan bidra til forbedret vannressursforvaltning i fremtiden. Om du er interessert i hvordan ekstremvær og flommers effekter på vannkvalitet kan følges i sanntid, hvordan satellittdata kan kartlegge tusenvis av innsjøer på en gang eller hvordan cruiseskip bidrar til å kartlegge algeoppblomstringer, så er dette fagtreffet for deg.

Møteleder: Jan-Erik Thrane, NIVA