04.09.23 Fagtreff: Vann og økt skogsdrift – endring av hydrologi i nedbørsfelt

Gode tømmerpriser medfører økt hogst. Hva har dette å si for hydrolog og hva er konsekvenser for vannkvalitet i nedbørfeltet? Hvordan gjennomføres hogst, og hvordan er lovverket rundt hogst og skogsdrift.

 

https://youtu.be/hgMBE5N3Blo