11.03.24 Slam og slambehandling

Det er alltid utfordringer knyttet til slam fra avløpsrenseanlegg og slambehandling, men med dagens fokus på bærekraft vil flere og flere kommuner sannsynligvis tenke annerledes om det å behandle slam og det å utnytte ressursene i slammet.

Fagtreffet ser på effektiv slamhåndtering som energiutnyttelse og miljøvennlig gjenvinning. Dagens praksis og metoder blir gjennomgått, samt nedstrømsløsninger og morgendagens mulighetsrom. Slambehandling handler blant annet om å ha fokus på bærekraftig ressursforvaltning og dette fagtreffet gir generell innføring om slam og innsikt i mulighetene i det som har med slam å gjøre. Norsk Vann la fram ny slamstrategi sommer 2023, vil det få konsekvenser for vannbransjen?