29.04.24 Spredning av fremmede arter i våre vannveier

Fremmede og ukjente arter oppdages stadig i våre vannveier. På dette fagtreffet får du lære mer om disse ukjente artene, vurderinger knyttet til risiko for spredning av disse artene, hvilke konsekvenser som finnes og hvordan man kan hindre spredning.

Program:

Velkommen
Anne-Grete Buseth Blankenberg, Nibio/Vannforeningen
Risikovurdering for spredning av fremmede ferskvannsfisk i Norge
Kim Magnus Bærum, NINA Naturbruk Lillehammer
Ørekytas utbredelse og konsekvenser for økologisk tilstand
Jon Museth, NINA Trondheim
Balansegangen mellom å restaurere natur og å hindre spredning av fremmede arter
Gaute Velle, NORCE
Forslag til nasjonalt program for overvåkning av fremmede marine arter
Vivian Husa, Havforskningsinstituttet
En Gyro til besvær – historien om gydrodactylus salaris i Norge
Anja Celine Winger, NIBIO
Flere arter av invasive pontokaspiske amfipoder nylig påtruffet i Sverige
Ulf Bjelke, SLU Artdatabanken
Fremmede marine arter knyttet til båthavner i Oslofjorden
Trine Bekkeby, NIVA
Avslutning
Anne-Grete Buseth Blankenberg, Nibio/Vannforeningen