12.02.24 Erfaringer fra ekstremværet «Hans»

Ekstremværet som vi har opplevde den siste tiden har påvirket ulike deler av samfunnet, på en måte som vi ikke har opplevd tidligere.

Dette har blant annet medført uvanlige utfordringer for Vann-og avløpsbransjen i en del kommuner. I dette fagtreffet forteller vannverket i noen berørte kommuner om sine utfordringer under ekstremværet og hvordan de møtte dem. Fungerte beredskapsplanene for vannforsyningen? Hvordan ble utfordringer med avløp håndtert?