20.09.23 Urbane vassdrag – byenes skattekiste | Vannprisseminaret 2023

Urbane vassdrag er som pulsårer igjennom byer. De yrer av liv og er viktig for fiskene, dyrene og menneskene. Men vi må ta vare på disse vassdragene.
Gjennom foredragene ville vi vise hvordan elveforum, rådgivere, kommuner og politikere jobber for å planlegge, åpne, vedlikeholde og forvalte lokale med å åpne bekker. Hvordan legge forholdene til rette for friluftsliv og naturglede. I lys av årets vannprisvinner Bo Wingård, gikk vi spesielt inn på hvordan elveforum driver med opplæring og formidling av kunnskap, påvirker politiske prosesser, og få til samarbeid med og mellom kommunale etater og grunneiere.

Vannprisen, som er stiftet av RIF og Norsk vannforening, deles ut hvert år som en anerkjennelse for spesiell innsats i forbindelse med bevaring og forbedring av vårt vannmiljø. Juryens begrunnelse for valget av årets vinner er: «Tradisjonelt har vannprisen blitt tildelt fagpersoner som har ytt en særlig prisverdig innsats utover det man kan forvente i en stilling eller posisjon i arbeidslivet. Juryen har lagt vekt på at Bo Wingårds innsats i sin helhet er tuftet på engasjement og frivillig arbeid. Tildelingen er også en honnør til både Bærum Elveforum og andre elve- og vannforum i Norge som jobber for å ivareta og tilrettelegge for opplevelser langs våre vassdrag.
 
– «Vi gratulerer Bo Wingård med Vannprisen. De blågrønne strukturene i lokalmiljøene har stor betydning for vår livskvalitet. Wingård har lagt ned et imponerende arbeid for å fremme vannmiljøet og øke Bærum Elveforums anseelse» sier Sigmund Tøien fra RIFs ekspertgruppe for Vann- og miljøteknikk.
 
– «Bo Wingård er en verdig vinner og en viktig anerkjennelse for frivilligheten som bidrar til å sette vann på agendaen i lokalmiljøene! Vi gratulerer så mye til prisvinneren!», sier Elisabeth Elgsæter, styreleder i Norsk vannforening.