03.06.24 Teknologi og innovasjon i vannbransjen

Representanter fra kommuner som har fått tildelt midler fra prosjektet «Teknologiutvikling i vannbransjen» komme å presentere sine erfaringer, og forhåpentligvis gi inspirasjon til teknologiutvikling i vannbransjen. Vannforeningen og FHI som har samarbeidet om dette fagtreffet.

Program

kl. 12:00–12:10 Velkommen
Vidar Lund, møteleder
kl. 12:10–12:35 Presentasjon av programmet «Teknologiutvikling i vannbransjen»
Anders Bekkelund, Seniorrådgiver, Folkehelseinstituttet Avd Oslo Lindern
kl. 12:35–13:00 Bergen kommune: Innsug av mikrobiell forurensning grunnet trykkstøt i vannledningsnettet.
Tildelt midler i 2022, prosjektperiode 1.1.2023-31.12.2023.
Urd Ingunn Eriksen, Rådgiver, Bergen kommune Bergen Vann

kl. 13:00–13:25 Asker og Bærum vannverk IKS Alternativer til jernklorid i vannbehandling med Moldeprosessen.

Eline Klaastad, Sivilingeniør, Asplan Viak AS Avd Sandvika

kl. 13:40–14:05 Drammen kommune: Uttesting av stikkledninger i varerør.

Tildelt midler i 2021, prosjekt ferdigstilt i 2022.
Nora Belling Mangen, Overingeniør, Drammen kommune Vann og Avløp Avd Drift og forvaltning
kl. 14:05–14:30 Frogn kommune: Digital VA-plan. Tildelt midler i 2021.
Hans Martin Eikerol, Gründer, VA Visjon AS
kl. 14:40–15:05 Oslo kommune: Teknologi for aktiv lekkasjekontroll
Milna Mandusic, Doktorgradskandidat, Oslo kommune Vann- og Avløpsetaten
kl. 15:05–15:20 Hvorfor er økonomisk støtte for å ta i bruk ny teknologi i vannbransjen nødvendig?
Ingun Tryland, Rådgiver Norsk Vann, Norsk Vann BA
kl. 15:30 Avslutning
Vidar Lund, møteleder