22.03.23 Verdens vanndag 2023: Accelerating change

Verdens vanndag er den offisielle nasjonale markeringen av FNs «World Water Day». Til tross for at flere har fått tilgang på trygge drikkevannskilder de siste fem årene, er det fortsatt store utfordringer knyttet til vann, sanitærforhold og bærekraftig vannforvaltning. Fremgangen er langt fra rask nok til at verden skal nå FNs bærekraftsmål om rent vann innen 2030. Om vi skal nå målene må vi øke progresjonen – og ting må skje opp til fire ganger raskere enn det gjør nå. Derfor handlet Verdens vanndag i 2023 om å akselerere endringene.

Verdens vanndag ble gjennomført i regi av Den norske UNESCO-kommisjonen, Norsk hydrologiråd, Norsk vannforening og Forum for teknologi og utviklingssamarbeid (FTU) i Tekna i samarbeid med NVE og NIVA.

Program

Se opptaket her