Åpning av Vannsenteret

Mandag 17. juni var det offisiell åpning av Nasjonalt senter for vanninfrastruktur – Vannsenteret på Ås.… les mer


Vannprisen 2024 tildeles Bent Christen Braskerud

Vinneren av Vannprisen 2024 er kåret. Prisen i år går til Bent Christen Braskerud for hans mangeårige engasjement og nytenking innen overvannshåndtering. Gjennom mange år har Bent vært en ledende stemme for å fremme overvannsfaget og testet og utviklet innovative løsninger, særlig anvendelig for urbane forhold. Bent er utdannet sivilagronom fra Norges Landbrukshøgskole med doktorgrad … les mer


Naturrestaurering fra vannfagene

FN har utpekt 2021-2030 til verdens tiår for restaurering av økosystemer. FN ønsker med dette å oppnå et løft for arbeidet med å restaurere forringede og ødelagte økosystemer. Dette er tiltak i forbindelse med det grønne skiftet, spesielt for å bevare og styrke naturmangfold. I skrivende stund går vi inn i det 4. året av … les mer


Generalforsamling i Vannforeningen 2024

Årets generalforsamling avholdes 11. april kl. 15.30-16.30 i Røverstaden. Velkommen til alle medlemmer! Generalforsamlingen gjennomføres fysisk og med mulighet for digital deltakelse. Mer info og påmelding her: Generalforsamling i Norsk vannforening 2024 (Foto: Getty Images)


Vannprisen 2024: Kandidater ønskes (frist 15/2)

Vannprisen, som er stiftet av de rådgivende ingeniørfirmaer MRIF innen VA­ og Miljøteknikk og Norsk vannforening, er en anerkjennelse for spesiell innsats innen vannrelaterte fagområder. Prisen kan gis til enkeltpersoner, firma, frivillige organisasjoner eller institusjoner. Innsats det siste året eller over lengre tid, innen vitenskapelig, teknisk, organisasjonsmessig eller administrativ karakter vil bil vektlagt. Andre kriterier … les mer