Oslofjorden trenger hjelp!

Nå har fjorden endelig fått en helhetlig plan. Oslofjorden sliter – tilstanden er svært alvorlig. Store deler av fjorden har dårlig kjemisk tilstand og moderat økologisk tilstand. Torskebestanden er på et historisk lavt nivå, store mengder ærfugl dør. Oksygennivået i bunnvannet er mange steder så lavt at alt liv dør ut. Fisk og skalldyr fra … les mer


Vannprisen 2021 tildeles Simon Haraldsen

Vinner av Vannprisen 2021 er kåret. Prisen går til Simon Haraldsen, som gjennom sitt lange yrkesliv har gjort en spesiell innsats for å bedre tilstanden i eutrofe vassdrag og for sjøområder, spesielt indre Oslofjord. Prisen vil bli delt ut i forbindelse med Vannprisseminaret senere i år. Vi gratulerer! Simon Haraldsen gikk av med pensjon fra … les mer


Risikobasert vannovervåkning

12. APR. KL. 12:00–15:00 MICROSOFT TEAMS, NETTBASERT Risikovurdering, farekartlegging, prøvetakingsplanlegging og overvåkning i framtiden. I Askøy ble det i juni 2019 oppdaget et vannbårent utbrudd av Campylobacter, uten at det var signal som kunne tilsi at drikkevannet var blitt forurenset. Dette er et eksempel på at tradisjonell rutineovervåkning ikke er en garanti for å oppdage forurensningshendelser. … les mer


Naturen må repareres!

FNs tiår for naturrestaurering er i gang. Klimaet er i endring, arter dør ut, arealer bygges ned. Vi vet at vi ikke behandler jorda på en bærekraftig måte. Alt liv her på jordkloden er avhengig av natur, og den er nå i stor grad ødelagt. Vi er nødt til å reparere naturen i tillegg til … les mer


SMELT! – et prosjekt for miljøvennlig snøhåndtering

Forsidefoto: Isak Solomon, Oslo kommune For i nattNår snøen laver nedLager vi englerOg vi er i himmelen Når Dum Dum Boys synger disse strofene, høres det bare koselig ut. Himmelsk korrekturlakk, sang Anne Grethe Preus. Men hun var inne på det; «takk for den unyttige snø, til bry og til besvær.» Vi er mange som … les mer


EWA-webinar med medlemsrabatt

European Water Association (EWA) inviterer til webinaret Introduction to EU Water Politics Webinaret holdes 20. og 21. april fra kl. 15 til kl. 17 begge dager. Alle medlemmer i Vannforeningen får 20 % rabatt på webinaret. EWA om kurset: «Participants will be made familiar with development and principles of EU water policy, the decision-taking and … les mer


Verdens vanndag 2021

Den offisielle nasjonale markeringen av FNs Verdens vanndag. Årets tema: «Verdsetting av vann». Vann er en livsviktig knapphetsressurs som er under stadig økende press. Økonomisk utvikling og en voksende global befolkning betyr medfører økt etterspørsel etter vann. Jordbruk, industri og energiproduksjon har et økende vannbehov. På samme tid gjør klimaendringer at tilgangen til vann mer … les mer


Vårens program er her!

Norsk Vannforening gleder seg til en begivenhetsrik vår. Vi starter aktiviteten på nett og håper på et like stort digitalt engasjement som i fjor. Vi ser an utviklingen og når det lar seg gjøre vil vi åpne opp for fysisk deltakelse. Følg med på foredrag og diskusjoner om sirkulære løsninger, miljø-DNA, utfordringer med økt Norgesferie, … les mer


Informasjon om vann er viktig – hvordan synliggjøre verdien?

For at vannressursene våre skal kunne forvaltes på en god og bærekraftig måte må vi ha kunnskap om hvor vannet befinner seg, hvor mye vann vi har, hvilken kvalitet vannet har og skjebnen til denne livsviktige ressursen når vi tar den i bruk. Slik kunnskap bygger først og fremst på utallige målinger. Målingene må være … les mer