Fagtreff: Avløpsslam – hva skjer ‘a?

Dette fagtreffet tar for seg de siste undersøkelsene som har vært gjennomført med hensyn til slamkvalitet, risikovurderingene og nye teknologier og skal prøve å se i glasskulen hvilken vei bransjen går i lys av kommende regelverk. NÅR: 15. FEB. KL. 12:00–15:30 HVOR: MICROSOFT TEAMS, NETTBASERT Norge er i en særstilling i Europa og gjenvinner en stor … les mer


Tilstanden til fiskesamfunnet i Sølensjøen – studentrapport fra feltarbeid

Vannforeningen har mottatt rapport fra feltarbeidet til en av studentene som mottok stipend fra oss i 2020, Solveig Marie Ryhaug: Undersøkelse av tilstanden til fiskesamfunnet i Sølensjøen, Rendalen – en mastergradsoppgave ved NMBU Sølensjøen ligger i Rendalen kommune, Innlandet, og tilhører Femund/Trysilvassdraget-Klaraälv vannområde. Innsjøen ligger 688 moh., dekker et areal på 22,4 km2 og har … les mer


Overvannsåret 2020

Året 2020, som vi nettopp har lagt bak oss, var først og fremst preget av pandemihåndtering. Samtidig minnet store nedbørsmengder oss på hvor viktig det er å gi nok plass til vannet. I desember var månedsnedbøren for hele landet 115 % av normalen. I både Agder, Vestfold og Telemark og Viken fikk flere nedbørstasjoner fra … les mer


Koronavirussmitte og vann

– Hva har denne pandemien lært oss om smitte av Covid-19 gjennom drikkevann, avløpsvann og badevann? Dette fagtreffet har til hensikt å presentere oppsummert kunnskap om Sars-Cov-2 viruset og vann, samt erfaringer knyttet til beredskap og hvordan pandemien har påvirket den daglige driften i vann- og avløpsbransjen. Når: 18. januar 2021Hvor: Nettbasert I januar 2021 … les mer


Hovinbekken er åpnet på Jordal i Oslo

Etter å ha vært innestengt i 120 år, er Hovinbekken endelig sluppet fri igjen på Jordal. Oslo kommune har i forbindelse med byggingen av nytt Jordal amfi, etablert nytt parkanlegg og gjenåpnet Hovinbekken, som har gått i rør siden år 1900. (Foto: Oslo kommune) 600 meter bekk er gjenåpnet, og det er plantet 87 nye … les mer


Vannprisen 2020 er delt ut

Onsdag 4. november hadde vi omsider gleden av å overrekke Vannprisen til årets vinner, Sveinung Sægrov. I forbindelse med prisutdelingen arrangerte Vannforeningen et heldags seminar i samarbeid med Rådgivende ingeniørers forening. Seminaret tok for seg temaer som prisvinneren har vært opptatt av gjennom en lang og aktiv karriere; rehabiliteringstakt og ny teknologi. Vannforeningens styreleder Elisabeth … les mer


Urban overvannshåndtering bli med nå!

Microsoft Teams meeting Join on your computer or mobile app Click here to join the meeting Learn More | Meeting options Klikk på lenken for program og andre detaljer


Vannprisen 2021: Kandidater ønskes!

Vannprisen, som er stiftet av de rådgivende ingeniørfrmaer RIFinnen VA og Miljøteknikk og Norsk vannforening, er en anerkjennelsefor spesiell innsats innen vannrelaterte fagområder. Prisen kan gis tilenkeltpersoner, firma, frivillige organisasjoner eller institusjoner.Prisen skal gis for spesiell innsats av vitenskapelig, teknisk,organisasjonsmessig eller administrativ karakter.Prisen består av en kunstgjenstand og et reisestipend. Forslag til kandidat skal være … les mer


Vannprisseminaret 2020

Rehabiliteringstakt og utvikling i vannbransjen 4. nov. kl. 09:00-15:20Radisson Blu Scandinavia Hotel Hvorfor har vi ikke høyere rehabiliteringstakt? Hvordan kan vi utnytte ny teknologi? Følg med live på Youtube TEMAER: • Hvorfor har vi ikke høyere rehabiliteringstakt? Behovet er stort, men fornyelsestakten er tilsynelatende for lav. • Hvordan kan vi utnytte ny teknologi? Er smart … les mer


Det er rehabilitert, men det lekker fortsatt – følg med live!

26. oktober 2020, kl. 12:00-15:00 Hvordan kan man sikre at man iverksetter tiltak som fungerer når det gjelder rehabilitering av gamle ledningsnett, eller er dette en umulig oppgave? Bli med på livesendning av dette arrangementet kl. 12:00 i dag: Norsk Vannforenings Youtube Store summer brukes til å rehabilitere gammelt ledningsnett ved å bygge om fellessystemer … les mer