Norsk juniorvannpris – for ungdom mellom 15 – 20 år

Norsk juniorvannpris er en prosjektbasert konkurranse der formålet er å stimulere ungdommens interesse og engasjement for det lokale og globale vannmiljøet. Deltakerne etablerer et vannprosjekt, og definerer selv størrelse og dybde på prosjektet. Selve prosjektet skal gjennomføres vår/sommer/høst.

Konkurransen er for ungdom mellom 15-20 år i ungdomsskoler, vidaregående skoler, folkehøgskoler, organisasjoner eller enkeltpersoner. Prosjektgruppa kan bestå av mange medlemmer, men maks to personer kan representere gruppa i den norske og internasjonale finalen.

Lurer du på hvilke temaer prosjektet kan omhandle? Sjekk ut nettsiden: Norsk Juniorvannpris | For unge vannforskere