Vannprisen er delt ut

Vannprisen 2021 ble den 15. september i år tildelt Simon Haraldsen. Bård Alsaker (RIF) ledet seminaret, programmet var satt sammen av prisvinneren, og prisen ble overrakt av Marit Carlsen, Norsk Vannforening. Foto: Knut Neerland, Magent

Onsdag 15. september gikk Vannprisseminaret av stabelen, og Vannprisen ble endelig delt ut, etter en lang pandemiutsettelse. Arrangementet fant sted på hotell The Hub i Oslo sentrum, i tillegg til at det ble strømmet – det var ordentlig hyggelig å møtes fysisk på seminar igjen, samtidig som vi kunne nå fram til de som ikke hadde anledning til å komme til Oslo sentrum denne dagen. Selv om vi fortsatt måtte følge visse restriksjoner, med minimum en meters avstand – ingen håndhilsing eller klemming, og hyppig spriting av mikrofoner, var det svært god stemning i de godt besøkte lokalene. 

Vinner av Vannprisen 2021 Simon Haraldsen. Foto: Knut Neerland, Magent.

RIFs representant og møteleder Bård Alsaker åpnet seminaret med å ønske velkommen. Deretter ble prisen delt ut, ved Vannforeningens representant Marit Carlsen. I sin tale takket hun årets prisvinner, Simon Haraldsen for iherdig innsats gjennom mange år, for hans utålmodighet, utholdenhet og samarbeidsvilje. Hun leste begrunnelsen fra en enstemmig vannpris-jury, og fremhevet spesielt prisvinnerens evner til samarbeid og hans ståpåvilje. Simon har i mange år vært en viktig ressurs for Vannforeningen, så det er spesielt hyggelig for oss å kunne takke ham med å gi ham Vannprisen.

Vannforeningens representant Marit Carlsen gratulerer prisvinner Simon Haraldsen (med en pandemisk vri). Foto: Knut Neerland, Magent

Selve prisen består av glasskunst; åtte drikkeglass og en bøtte (perfekt til punsj eller sangria), levert av kunstnerduoen Klart Glass, samt en pengepremie på 10 000 kroner til fri benyttelse. Litt jobb følger også med å vinne vannprisen – seminarets innhold og foredragsholdere var det prisvinneren selv som hadde stått for planleggingen av. Denne jobben hadde Simon tatt seriøst – vi fikk være med på et både variert og aktuelt program, som gjenspeilet de temaer han har jobbet med i løpet av sin yrkeskarriere. 

Simon Haraldsen holdt et interessant prisvinnerforedrag med en imponerende faglig bredde. Foto: Knut Neerland, Magent

Først ut på den faglige delen av programmet, var prisvinneren selv. Han tok oss med på en reise gjennom høydepunktene i hans karriere, hvor han også pekte på viktige utfordringer fremover. Deretter kom en bolk om vannforskriften, med bidrag fra Miljødirektoratet og Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten, som ble etterfulgt av foredrag om forurensningsmyndighetens krav og forventninger, v/ Miljødirektoratet, hovedplaner for avløp i sier kommune, og trykkavløpssystem ved ledningsnettfornyelse v/ COWI, før det var tid for lunsj. (Vi fikk en påminnelse om at lunsjpauser på fysiske seminarer er SÅ mye bedre enn på hjemmekontoret – ikke bare slipper vi å steke speilegget selv, vi kan også dele kunnskap og erfaringer med hyggelige fagfeller. Svært motiverende!)  

Etter lunsj var Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune på banen igjen, og ga oss innblikk i  utredning av separering av fellesavløpsnett ved bruk av LOD-tiltak, etterfulgt av en bolk om sandfang, der Bærum kommune delte erfaringer med innføring av automatisert sensorering, og BASAL AS fortalte om sandfangenes utvikling og fremtidig bruk. Seminardagen ble avsluttet med en bolk om avløp i spredt bebyggelse, med innlegg fra Asplan Viak, Vannområde Øyern og Sinte Bygg, hvor det var fokus på resipienter sårbarhet, samt drift og oppfølging av små renseanlegg. 

Vi takker prisvinner Simon Haraldsen for hans mangeårige innsats, for et veldig interessant seminar, og ønsker lykke til videre på ferden, i pensjonisttilværelsen. 

Takk også til RIF, for godt samarbeid. 

Under ser du det fullstendige seminarprogrammet med navn på bidragsyterne. 

Opptak av innleggene vil bli lagt ut på vår YouTube-kanal når det er klart.

Husk å nominere din kandidat til Vannprisen 2022!

Prisen er en anerkjennelse for «spesiell innsats, av vitenskapelig, teknisk, organisasjonsmessig eller administrativ karakter, i forbindelse med bevaring og forbedring av vårt vannmiljø.» Den kan tildeles enkeltpersoner, firma, frivillige organisasjoner eller institusjoner. Nominasjoner, med presentasjon av kandidaten og begrunnelse for kandidaturet, sendes til [email protected] og merkes med «Vannprisen 2022». Frist: 31. desember.

Følg oss på sosiale medier:


PROGRAM Vannprisseminaret 15. september 2021

09:00 – 09:05 Velkommen v/ Bård Alsaker, RIF

09:05 – 10:00  

Utdeling av vannprisen 2021 v/ Marit Carlsen, Norsk Vannforening

Prisvinnerens foredrag v/ Simon Haraldsen

10:00 – 10:40 Vannforskriften

  • Gir dagens norske klassifiseringssystem for vannmiljø en god nok beskyttelse av viktige brukerinteresser? v/ Jon Lasse Bratli, Miljødirektoratet
  • Hva må VAV legge til rette for ved anleggelse av nye badeplasser i fjorden? v/ Frode Hult, Vann- og avløpsetaten Oslo kommune

10:40 – 10:55 Pause

10:55 – 11:20 Forurensningsmyndighetenes krav og forventninger

Hvilke rammebetingelser bør de nye kommunale utslippstillatelsene ha? Og påvirker endringene i EUs avløpsdirektiv norske krav? v/ Rita Vigdis Hansen, Miljødirektoratet

11:20 – 11:40 Hovedplaner for avløp

Nye grep og mål i vår nye hovedplan for avløp v/ Kristin Jenssen Sola, Asker kommune

11:40 – 12:00 Ledningsnettfornyelse

Bruk av trykkavløpssystem i byer og tettsteder. Potensiale ved ledningsnettfornyelse. v/ Tom A. Karlsen, Cowi AS

12:00 – 13:00 Lunsj

13:00 – 13:20 Lettseparering av fellesavløp ved bruk av LOD v/ Julia KvItsjøen, Vann- og avløpsetaten Oslo kommune

13:20 – 14:00 Oppfølging av sandfang i byer og tettsteder

  • Innovative løsninger- sensorering mm. av sandfang for bedre oppfølging v/ Bjørn Skog, Bærum kommune
  • Innovative løsninger – utviklingsprosjekter for å forbedre sandfangenes funksjon. Eksempler. v/ Geir Sogge Johnsen, BASAL

14:00 – 14:15 Pause

14:15 – 15:15  Avløp i spredt bebyggelse

  • Utslipp til små og sårbare resipienter-vidtgående rensing nødvendig v/ Knut Robert Robertsen, Asplan Viak AS
  • Hva bør myndighetene gjøre for å bidra til bedre oppfølging og drift av små avløpsanlegg? v/ Kristian Moseby, Vannområde Øyeren
  • Styrket fokus på drift m.m. Endringer av teknisk godkjenning for minirenseanlegg fra 2024 v/ Willy Thelin, Sintef Bygg

Skrevet av Marit Carlsen