15.11.21 Fagtreff: Utfordringer med avløp fra mobile turister

PROGRAM

 • Velkommen
  Møteleder Line Diana Blytt, Norwaste
 • Erfaringer med innføring av forbud mot tømming av septiktank fra fritidsbåter og etablering av septikmottak
  Anita Borge, vannområdeleder PURA
 • Den mest voksende turistgruppen, bobilturismen og utfordringer med tømmeanlegg
  Tor Henriksen, visepresident i Norsk Bobilforening
 • Septikmottak for fritidsbåter -erfaringer
  Gunnar Aslesen, VAV funksjonsleder
 • Oppsummering
  Møteleder Line Diana Blytt, Norwaste