Naturen må repareres!

FNs tiår for naturrestaurering er i gang. Klimaet er i endring, arter dør ut, arealer bygges ned. Vi vet at vi ikke behandler jorda på en bærekraftig måte. Alt liv her på jordkloden er avhengig av natur, og den er nå i stor grad ødelagt. Vi er nødt til å reparere naturen i tillegg til … les mer


SMELT! – et prosjekt for miljøvennlig snøhåndtering

Forsidefoto: Isak Solomon, Oslo kommune For i nattNår snøen laver nedLager vi englerOg vi er i himmelen Når Dum Dum Boys synger disse strofene, høres det bare koselig ut. Himmelsk korrekturlakk, sang Anne Grethe Preus. Men hun var inne på det; «takk for den unyttige snø, til bry og til besvær.» Vi er mange som … les mer


EWA-webinar med medlemsrabatt

European Water Association (EWA) inviterer til webinaret Introduction to EU Water Politics Webinaret holdes 20. og 21. april fra kl. 15 til kl. 17 begge dager. Alle medlemmer i Vannforeningen får 20 % rabatt på webinaret. EWA om kurset: «Participants will be made familiar with development and principles of EU water policy, the decision-taking and … les mer


Verdens vanndag 2021

Den offisielle nasjonale markeringen av FNs Verdens vanndag. Årets tema: «Verdsetting av vann». Vann er en livsviktig knapphetsressurs som er under stadig økende press. Økonomisk utvikling og en voksende global befolkning betyr medfører økt etterspørsel etter vann. Jordbruk, industri og energiproduksjon har et økende vannbehov. På samme tid gjør klimaendringer at tilgangen til vann mer … les mer


Vårens program er her!

Norsk Vannforening gleder seg til en begivenhetsrik vår. Vi starter aktiviteten på nett og håper på et like stort digitalt engasjement som i fjor. Vi ser an utviklingen og når det lar seg gjøre vil vi åpne opp for fysisk deltakelse. Følg med på foredrag og diskusjoner om sirkulære løsninger, miljø-DNA, utfordringer med økt Norgesferie, … les mer


Informasjon om vann er viktig – hvordan synliggjøre verdien?

For at vannressursene våre skal kunne forvaltes på en god og bærekraftig måte må vi ha kunnskap om hvor vannet befinner seg, hvor mye vann vi har, hvilken kvalitet vannet har og skjebnen til denne livsviktige ressursen når vi tar den i bruk. Slik kunnskap bygger først og fremst på utallige målinger. Målingene må være … les mer


Fagtreff: Avløpsslam – hva skjer ‘a?

Dette fagtreffet tar for seg de siste undersøkelsene som har vært gjennomført med hensyn til slamkvalitet, risikovurderingene og nye teknologier og skal prøve å se i glasskulen hvilken vei bransjen går i lys av kommende regelverk. NÅR: 15. FEB. KL. 12:00–15:30 HVOR: MICROSOFT TEAMS, NETTBASERT Norge er i en særstilling i Europa og gjenvinner en stor … les mer


Tilstanden til fiskesamfunnet i Sølensjøen – studentrapport fra feltarbeid

Vannforeningen har mottatt rapport fra feltarbeidet til en av studentene som mottok stipend fra oss i 2020, Solveig Marie Ryhaug: Undersøkelse av tilstanden til fiskesamfunnet i Sølensjøen, Rendalen – en mastergradsoppgave ved NMBU Sølensjøen ligger i Rendalen kommune, Innlandet, og tilhører Femund/Trysilvassdraget-Klaraälv vannområde. Innsjøen ligger 688 moh., dekker et areal på 22,4 km2 og har … les mer


Overvannsåret 2020

Året 2020, som vi nettopp har lagt bak oss, var først og fremst preget av pandemihåndtering. Samtidig minnet store nedbørsmengder oss på hvor viktig det er å gi nok plass til vannet. I desember var månedsnedbøren for hele landet 115 % av normalen. I både Agder, Vestfold og Telemark og Viken fikk flere nedbørstasjoner fra … les mer