NMBU inviterer til seminar i anledning Oddvar Lindholms pensjonsavgang

Onsdag 20. april arrangerer NMBU fagseminar for å markere professor Oddvar Lindholms pensjonsavgang. Oddvar Lindholm var den først mottakeren av Vannprisen i 1988, og har hatt en innholdsrik karriere i norsk vannbransje. Seminaret vil ta for seg aktuelle spørsmål knyttet til overvann og fremmedvann – temaer som Oddvar har vært særlig opptatt av.

Seminaret er gratis og finner sted i Vitenparken, Campus Ås fra kl. 1200 til 1600.
Det blir servert kaffe, te og frukt.

Påmelding via nettskjema senest mandag 18. april (plassbegrensing: 50 personer)

Program
1200 – 1210: Velkommen og innledning v/ møteleder Vegard Nilsen

Sesjon 1: Overvann, nedbørdata

1210 – 1235: Håndtering av overvann på overflatene – erfaringer fra Oslo kommune v/ Bent Braskerud (Oslo kommune)
1235 – 1300: Håndtering av overvann – fra plan til drift v/ Kim Paus (NMBU)
1300 – 1325: Måling av regnintensiteter fra signaltap i mobiltelefonnett v/ Vegard Nilsen (NMBU)

1325 – 1340: Pause

Sesjon 2: Samfunnsøkonomiske aspekter
1340 – 1405: Alternativ til full omlegging av fellesavløpssystemet v/ Julia Kvitsjøen (Oslo kommune)
1405 – 1430: Bruk av samfunnsøkonomiske analyser for forebyggende flomtiltak i byer v/ Geir Torgersen (Høgskolen i Østfold)

1430 – 1445: Pause

Sesjon 3: Fremmedvann
1445 – 1510: Hvilke krav har Statsforvalteren i Viken og Oslo satt mht. overvann og
fremmedvann? Har det blitt forbedringer i kommunene? v/ Simon Haraldsen
1510 – 1535: Fremmedvann i avløpsledninger – status, konsekvenser og tiltak v/ Kristin Jenssen Sola (Asker kommune)

1535 – 1545: Avslutning