Reisebrev – Vannprosjekt i Tanzania

Som en del av vårt masterprosjekt på NTNU, vi fikk i februar 2023 reise til Haydom, Tanzania. Målet med reisen var å ta vannprøver og gjennomføre intervjuer i landsbyer i nærheten av Haydom by. Mange av landsbyene i området har begrenset tilgang til vann og vårt håp er derfor å bruke det vi har samlet inn til å vurdere bærekraften og motstandsdyktigheten til dagens solcelledrevede vannsystemer i området.

Med hjelp fra vår lokale samarbeidsorganisasjon 4CCP fikk vi gleden av å besøke hele 16 landsbyer. Dette ga oss 26 vannprøver og mange gode minner. Folkene i landsbyene var imøtekommende og hjelpsomme og bidro dermed stort til at vi fikk gjennomført alt vi hadde planlagt i tide. Vi fikk i tillegg installert to fjernmålingsssensorer som kontinuerlig sender oss viktig informasjon fra brønnene i området.

Brønn og vanntanker i Dang’aida

I tillegg til å lære mye om vannsystemer og vannkvalitet, har denne reisen gitt oss mye ny kunnskap om de forskjellige stammene i Tanzania og deres kultur. Vi har vært direkte vitne til menneskenes tilpassningsdyktighet i møte med vannrelaterte utfordringer og hvordan vann er dypt knyttet til det sosiale livet i utviklingsområder.

Denne reisen har gitt oss et fantastisk grunnlag for å fullføre et godt masterprosjekt i tillegg til verdifull kunnskap som vi tar med oss videre i våre karrierer og liv. Vi vil derfor takke NTNU, Ingeniører uten grenser, Norsk Vannforening, SINTEF og 4CCP for deres bidrag og støtte. Dette var en lærerik og uforglemmelig reise.

-Reisebrev fra Synne Høyås & Jehan Kanaganathan

Vannprøver i Hilamoto
Sensorinstallasjon i Endagaw Chini