20.03.24 Verdens vanndag 2024: Vannets betydning for fred og konflikt

Verdens vanndag er den offisielle nasjonale markeringen av FNs «World Water Day». Dette arrangementet dedikert til FNs verdensdag for vann setter fokus på vannets betydning for fred og samarbeid, og oppfordrer til handling for å sikre rettferdig tilgang. Terje Tvedt, professor og prisbelønt formidler, åpner seminaret med innlegget: «Kampen om vannet og geopolitikkens irrganger».

Vann er avgjørende for fred og kan utløse eller løse konflikter. Som en menneskerettighet, er tilgang til rent drikkevann essensielt. Globalt står vi overfor utfordringer med vannkvalitet og -tilgjengelighet, som påvirker sosial og internasjonal stabilitet. Ujevn fordeling av vann og dårlig vannstyring kan føre til sosial uro og konflikter.

Verdens vanndag ble gjennomført i regi av Den norske UNESCO-kommisjonen, Norsk hydrologiråd, Norsk vannforening og Forum for teknologi og utviklingssamarbeid (FTU) i Tekna.

Program

Se opptaket her