29.11.23 Vannmiljø og samferdsel – utfordringer og løsninger

Aktiviteter og forurensning fra samferdsaktører kan forringe økologisk og kjemisk tilstand i vann, og på ulike måter ha negativ effekt på naturmangfold og friluftsliv. Hvordan jobber de ulike aktørene for å forhindre forurensning og forringelse av vannmiljøet? Har vi nok kunnskap om hvilke tiltak som fungerer i anleggs- og driftsfasen? Kan vi lære av hverandre og jobbe sammen for å nå miljømålene i vannforskriften?

Program