30.-31.08.2016 Restaurering av vassdrag og våtmarker

29.08.2016 Hvor ble det av miljøgiftene i vannforskriften?

26.05.2016 Sentrale renseanlegg, nye utslippstillatelser

11.05.2016 Drikkevannsforskriften – Hva blir nytt og hvilke konsekvenser får det for vannverkene

16.04.2016 Akvatiske Økosystemtjenester

07.04.2016 Strategier for fornyelse av ledningsnettet

17.03.2016 Verdens vanndag – Vann og arbeidsplasser

14.03.2016 Kampen om arealene

16.02.2016 Sentral beredskapsstøtte for vannverk

12.01.2016 Oljeavskillere

09.12.2015 Restaurering av vassdrag og våtmarker

07.12.2015 Reduksjon av lekkasjer i drikkevannsforsyningen

02.11.2015 Renseløsninger for tunnelvaskevann

12.10.2015 Forurensingskilder og fordeling

08.10.2015 Tap av jord

17.09.2015 Oslofjorden før, i dag og i morgen

14.09.2015 Grønn teknologi for urban overvannsbehandling

31.08.2015 Tilbakeslagssikring – ulike typer og innstillinger?

01.06.2015 Økt sikkerhet i reservevannforsyningen – interkommunale løsninger og beredskap

12.05.2015 Utbygde vassdrag – kulturhistorie i fortid og nåtid

11.05.2015 Hvor mange blir syke av drikkevannet?

21.04.2015 Varsling av naturfare, nå og i fremtiden

15.04.2015 Vannmiljø og overvåking

13.04.2015 Interkommunalt samarbeid om avløp i spredt bebyggelse

24.03.2015 Verdens vanndag 2015 – Vann og bærekraftig utvikling

09.03.2015 Salg av fosfor – vannbransjens fremtidige inntektskilde?

19.01.2015 Hvordan kan vi håndtere forurensninger fra vei i urbane områder fremover?

ARRANGEMENTER FØR 2015?