06.09.23: Miljøfarlige stoffer i vannmiljøet

I dette seminaret fikk vi oppdateringer fra Miljødirektoratet over miljøgifter som berører overvåking i henhold til vannforskriften, industri, samt siste status for PFAS-forbud i EU. Eksempler fra overvåkingsprosjekter med miljøgifter ble presentert.

EU har foreslått store endringer for miljøgiftene i vannforskriften. En av de foreslåtte endringene er å inkludere flere prioriterte stoffer som legemidler, sølv, plantevernmidler og PFAS-forbindelser, mens andre prioriterte stoffer fjernes. For PFAS-forbindelsene har Miljødirektoratet vært førende i Europa for å forby disse stoffene. Ett nytt kunnskapsgrunnlag for sigevann er nylig utarbeidet, hvor miljøgifter i vannforskriften kobles tettere til overvåking av sigevann og resipient.

Program