28.09.22 Bærekraft og innovasjon i det undersjøiske og underjordiske VA-systemet – Vannprisseminaret 2022

Tenk at de beste VA-løsningene enda ikke er oppfunnet! Årets vannprisvinner har allikevel bidratt til kompetanseheving og utvikling igjennom 45 år i yrkeslivet.

Tom A. Karlsen sitt arbeid har kommet bransjen til gode og bidratt til bedre løsninger for VA-ledningsanlegg. Innovasjon og bærekraft driver oss framover og dette seminaret vil belyse nettopp dette.
Seminaret vil gi eksempler på gode løsninger i praksis på veien mot «verdens beste VA-løsninger».

Program

Se opptakene her