18.01.23 Eutrofistatus i norske vassdrag – har tiltakene fungert?

Eutrofiering er fortsatt en utfordring for vannmiljøet. Seminaret ga en oppdatering av eutrofistatus i flere vannforekomster.

– Kan det ses forbedring i vassdrag og fjorder?
– Hva betyr det at tilførslene av fosfor og nitrogen fortsatt er for høy mange steder?
– Kan eutrofiering også ha betydning for klimaet?
– Hva skjer med hensyn til virkemidlene som må til for å redusere eutrofieringen?
– Virker tiltakene, og har vi nye typer av tiltak som kan gjennomføres?

Program