12.12.22 Fagtreff: Vannkraft og vannmiljø

I dette fagtreffet tar vi for oss ulike miljøutfordringer knyttet til vannkraftproduksjon, og vil belyse miljøvennlige løsninger og tiltak som er nødvendige for en grønn vannkraftproduksjon.

I en framtid med større behov for fornybar energi diskuteres behovet for utbygging av flere vassdrag og effektivisering av allerede eksisterende vannkraftverk. Vannmiljøet blir ofte skadelidende som følge av vannkraftutbygging, og det er avgjørende at vannkraftproduksjonen driftes på en miljøvennlig måte for å sikre bevaring av biologisk mangfold og velfungerende akvatiske økosystemer.

 

 • Hva kjennetegner økologisk (bærekraftig) drift av vannkraftanlegg?
  Jo H. Halleraker, NTNU og Miljødirektoratet
 • Effektkjøring på laksens premisser
  Tor Haakon Bakken, NTNU
 • Cost-effective environmental flows measures
  Cost-effective environmental flows measures combined with morphological measures to maintain diversity in large regulated rivers in Sweden – Experiences from three catchment areas in Sweden with climate perspectives
  Åsa Widén, SLU
 • Sikker toveis vandring og miljøtiltak for ål
  Olle Calles, Karlstad Universitet
 • Pernille Dorothea Bruun, NVEs miljøtilsyn
 • Miljøtiltak og vannkraftproduksjon
  Bjørn Otto Dønnum, Hafslund ECO
 • Vattenkraftens miljöfond- en ekonomisk möjliggörare av mer hållbar vattenkraft i Sverige
  Anna Jivén, Vattenkraftens miljofond
 • En fisk fra eller til – Er det noen som bryr seg?
  Astri Thunold, NRK Klima