22.08.22 Fagtreff: Tiltak for å bedre miljøtilstanden i Oslofjorden

I dette fagtreffet tar vi for oss ulike aspekter ved miljøutfordringene i Oslofjorden og tiltak for å bedre miljøtilstanden.

Hvordan står det til med torsken? Hvordan kan modeller hjelpe oss å forstå fjorden bedre? Hva kan gjøres i jordbruket? Og var virkelig alt bedre før? Dette er noe av det du får høre mer om på fagtreffet om Oslofjorden den 22 august.

Program

Presentasjoner

Anders Ruus

Marte Rosnes

Thrond Haugen

Andre Staalstrøm

Jon Lasse Bratli