12.05.22 Fremtidens utfordringer for badevannet i Norge

Endret værmønster med konsekvenser for kloakkutslipp, overløp og lekkasjer på ledningsnettet kan føre til at sjøer og fjorder blir forurenset med uønskede mikroorganismer.

Noen badeplasser er mer utsatt enn andre. Økte badetemperaturer kan også bidra til økt forekomst av vibriobakterien. De aller fleste kommunene i Norge tar jevnlige prøver for å kontrollere badevannskvaliteten, men det etterspørres tydeligere normer og veiledning fra sentralt hold, viser en kartlegging gjennomført av Folkehelseinstituttet. Hvordan kan badevannskvaliteten opprettholdes i fremtiden gjennom kommunenes oppfølging med hensyn til overvåking og i arealplanleggingen? På seminaret ble det delt erfaringer og kunnskap fra både myndigheter, fageksperter og kommunene.

Program

Se opptaket her