12.09.22 Fagtreff: Trusler om radioaktiv forurensning av våre vannkilder

Som en følge av den svært urolige situasjonen i Ukraina, som påvirker hele Europa, er mange opptatt av om en atomhendelse vil kunne påvirke drikkevannskvaliteten og om eget vannverk har gode nok beredskapsplaner.