08.02.23 Blågrønn faktor

Den blågrønne faktoren nærmer seg 10 års-jubileet, men spørsmålene er fremdeles mange.

Hvordan har blågrønn faktor fungert som et planverktøy og hvordan følges resultater opp i byggesak? Hvordan varierer lokale tilpasninger av blågrønn faktor, og hva er koblingen mellom blågrønn faktor, klimatilpasning og et fremtidig overvannsgebyr?

Seminaret tok sikte på å oppsummere de viktigste erfaringene vi har gjort oss ila. det siste tiåret og å identifisere behov for fremtiden.

Program