09.01.23 Fagtreff: Nitrogenfjerning – kommer Norge haltende etter Europa?

Fokuset i Norge har vært rensing av fosfor og det er derfor ikke mange renseanlegg i Norge som har krav til nitrogenrensing. Dette har fått konsekvenser for livet i fjorden, spesielt Oslofjorden. Flere av renseanleggene er ikke tilrettelagt for nitrogenrensing og vil få en felles utfordring dersom de får krav om dette.