08.12.22 Plast i vannmiljøet – kilder, overvåking og analyser

Plastprodukter er en viktig del av hverdagen til folk flest. Private husholdninger, industri og landbruket er de tre største forbrukerne av plast i Norge.

En stor del av plasten som benyttes i Norge gjenvinnes, men dessverre finner plast veien til vannmiljøet. I dag er det påvist plast i vann, sedimenter og biota i Norge, i ferskvann og kystvann. Det er mange kilder til plast i vannmiljøet, og her vil vi belyse viktige kilder, gi eksempler på overvåkingsmetoder for plast i vannmiljøet og gi siste oppdaterte informasjon om analysemetoder for plast i vann, sediment, biota og jord.

Program