19.01.22 Forurensede sedimenter i ferskvann og langs Norges kyst

Norges kronglete kystlinje er en av verdens lengste, og kysten har vært og er viktig for våre marine ressurser og som transportvei. Aktiviteter langs kysten har vært og er framover av stor betydning for samfunnsutviklingen i Norge.

Fra overvåking vet vi at aktiviteter har satt spor i sedimentene langs kysten. I ferskvann er overvåkingen av sedimenter mer fragmentert, men det er også utfordringer her.

I dette seminaret tok vi for oss forurensningstilstanden til sedimenter i kystvann og ferskvann, ny sedimentdata fra utvalgte områder presenteres, statistiske verktøy for å identifisere kilder vises og hva er velferdsgevinsten ved tiltak som enten tildekker eller fjerner forurensede sedimenter?

Møteleder: Aud Helland, Cowi og Sissel Brit Ranneklev, NIVA

Program

Se opptaket her