17.01.22 Fagtreff: Digitalisering av vannbransjen

Digitalisering, datalæring og Big Data.

Kommunene mottar og styrer etter signaler fra mange ulike områder og prosesser innen vann og avløp, og fra ledningsnettet til renseanlegg brukes data i et styringssystem til å drifte og optimalisere anlegget. Teknologiselskapene lager sensorer som kan gi on-line målinger av vannkjemi, korrosjonskontroll og mengdemålinger, eller så utarbeider de systemer som sammenstiller og kombinerer data som gir driftspersonell hjelp.

Har vi kommet så langt at vi kan overlate driften av drikkevanns- og avløpsanlegg til datamaskiner hvor systemet selv håndterer alarmer og hendelser? Og hva skal til for å få en vellykket digital vannbransje hvor man faktisk bedrer tjenesten.

Program

Se opptaket her