14.02.22 Fagtreff: Spredt avløp

Hvordan får vi til gode løsninger for vann og avløp i spredt bebyggelse?

For å få på plass tilfredsstillende vann- og avløpsløsninger i spredt bebyggelse, er det viktig at dette kommer med på et tidlig tidspunkt i planarbeidet. Dersom vann- og avløpsløsningene skal komme «løpende etter», vil det fort ende opp med at vi ikke får optimale og tilfredsstillende løsninger verken med hensyn til drikkevannsforsyning eller avløpsrensing. Helhetlig vurdering av vann og avløp ligger til grunn for både arealplanleggingen, vannforskriftsarbeidet, nye utslippstillatelser og opprydding i spredt bebyggelse. Det er derfor viktig at kommunene tenker samarbeid på tvers av etater og avdelinger og får vann- og avløpsløsninger tidlig inn i planfasen.

Møteleder: Guro Randem Hensel, NIBIO

Program

Se opptaket her