Urban overvannshåndtering bli med nå!

Microsoft Teams meeting Join on your computer or mobile app Click here to join the meeting Learn More | Meeting options Klikk på lenken for program og andre detaljer


Vannprisen 2021: Kandidater ønskes!

Vannprisen, som er stiftet av de rådgivende ingeniørfrmaer RIFinnen VA og Miljøteknikk og Norsk vannforening, er en anerkjennelsefor spesiell innsats innen vannrelaterte fagområder. Prisen kan gis tilenkeltpersoner, firma, frivillige organisasjoner eller institusjoner.Prisen skal gis for spesiell innsats av vitenskapelig, teknisk,organisasjonsmessig eller administrativ karakter.Prisen består av en kunstgjenstand og et reisestipend. Forslag til kandidat skal være … les mer


Vannprisseminaret 2020

Rehabiliteringstakt og utvikling i vannbransjen 4. nov. kl. 09:00-15:20Radisson Blu Scandinavia Hotel Hvorfor har vi ikke høyere rehabiliteringstakt? Hvordan kan vi utnytte ny teknologi? Følg med live på Youtube TEMAER: • Hvorfor har vi ikke høyere rehabiliteringstakt? Behovet er stort, men fornyelsestakten er tilsynelatende for lav. • Hvordan kan vi utnytte ny teknologi? Er smart … les mer


Det er rehabilitert, men det lekker fortsatt – følg med live!

26. oktober 2020, kl. 12:00-15:00 Hvordan kan man sikre at man iverksetter tiltak som fungerer når det gjelder rehabilitering av gamle ledningsnett, eller er dette en umulig oppgave? Bli med på livesendning av dette arrangementet kl. 12:00 i dag: Norsk Vannforenings Youtube Store summer brukes til å rehabilitere gammelt ledningsnett ved å bygge om fellessystemer … les mer


Leder: Den VANNvittige ferien

På grunn av pandemien som traff Norge i mars 2020 har regjeringen anbefalt alle å unngå unødvendige reiser til utlandet. Reiser i Norge aksepteres så lenge en følger rådene for å unngå å spre smitte. Anbefalingene, innreiserestriksjoner i mange land og krav om karantene ved hjemkomst fra enkelte land har ført til at manges ferieplaner … les mer


Vannprisen 2020 går til Sveinung Sægrov fra NTNU

RIF og Vannforeningen har kåret Sveinung Sægrov, professor i VA-systemer ved Institutt for Vann og Miljøteknikk ved NTNU, til vinner av Vannprisen 2020. Fra juryens begrunnelse: Sveinung har vært et fyrtårn når det gjelder anvendt forskning og undervisning i Norge siden 1976. Han har vært med på å stake ut kursen for norsk vannbransje. Han … les mer


Stipendrapport: Closing the Nutrient Loop with Ecological Sanitation in Nepal

Sabina Maharjan This study attempts to recommend a suitable and sustainable solution for the sanitation problem in Nepal. The sanitation solution in Nepal has mostly been focused on hygiene education and construction of toilets and septic tanks. Also, only a small number of houses are connected to the treatment plant and therefore most houses end … les mer


Korona og vann

Pandemien som er forårsaket av koronaviruset (SARS-Cov-2) har preget hele verden siden den påfølgende sykdommen Covid-19 først ble oppdaget i Kina i desember i for. Når nye smittsomme mikroorganismer dukker opp, reises det raskt spørsmål knyttet til smitteveiene. Gjennom historien har det vært frykt for smittsomme sykdommer, og behovet for informasjon om hvordan man kan … les mer


Stipendrapport: Streams as Urban Objects

Tobias Bang, Oslo Met Gjennom oppgaven har jeg reflektert over forholdet mellom mennesker og bekker. Problemstilling: Hvordan designe alternative elve besøkssteder som skaper bedre forbindelser mellom mennesker og natur i urbane kontekster? Observasjoner gjort ved områder i Oslo hvor bekken har blitt gjenåpnet, viser at fokuset til en stor andel av menneskene rundt er rettet … les mer