Vannprisen 2022 er delt ut

Vannprisvinner Tom A. Karlsen sammen med Elisabeth Elgsæter, Norsk Vannforening og Sigmund Tøyen, RIF. Foto: Ragnhild Heggem Fagerheim.

Tirsdag 28. september delte RIF og Norsk Vannforening ut Vannprisen til årets vinner Tom A. Karlsen. Prisen ble delt ut på Vannprisseminaret, som i år hadde fått tittelen «Bærekraft og innovasjon i det undersjøiske og underjordiske VA-systemet.» Arrangementet fant sted på hotell Scandic Helsfyr, i tillegg til at det ble strømmet. Vi som var til stede, fikk være med på prisvinnerens reise gjennom hans innledende foredrag «Fra Seutelva til Vannprisen.»

Jeg har vunnet en del premier opp igjennom, med orienteringsløpinga, men å vinne Vannprisen var over all forventning. Denne prisen setter jeg høyt, og den deler jeg med hele den norske VA-bransjen.

Tom A. Karlsen – mottaker av Vannprisen 2022

Tom A. takket familien, gode kolleger i rådgiverbransjen gjennom mange år, samt arrangørene av Hallingtreff, som har vært et spesielt viktig forum og talerør for den innovative VA-ingeniøren gjennom mange år.

I tillegg til å dele inntrykk og erfaringer fra sin egen karriere og oppvekst (vi fikk blant annet vite at han rakk å både begynne og slutte å røyke før han fylte ti år) , kom Tom A. med noen kloke råd;

  • Snakk med folk, også såkalte konkurrenter – det er sammen vi er sterke.
  • Ha det gøy på jobb! Hver dag!
  • Ikke stress – det er ikke verdt det.

Tom A. fulgte opp sitt eget råd nummer to og avsluttet innledningsforedraget sitt med å synge en liten trall.

Prisvinneren gratuleres av vår styreleder Elisabeth Elgsæter. Foto: Ragnhild Heggem Fagerheim.

Resten av programmet som ble gjennomført på Vannprisseminaret kan du se nederst på denne siden. Opptaket vil etter hvert bli lagt ut på vår YouTube-kanal.

Vannprisen, som er stiftet av RIF og Norsk vannforening, deles ut hvert år som en anerkjennelse for spesiell innsats i forbindelse med bevaring og forbedring av vårt vannmiljø. Juryens begrunnelse for valget av årets vinner er: 

«I de 45 årene i yrkeslivet har Tom A. Karlsen arbeidet i hele bredden av VA-faget. Det som allikevel skiller seg ut, er hans bidrag for å sikre gode materialvalg og kanskje spesielt knyttet til inntaks- og utslippsledninger for vann og avløp. Tom A. har med sitt åpne, tillitsfulle og ydmyke vesen vært en bauta for både nyutdannede og mer erfarne ingeniører i en årrekke. Hans fremstilling- og formidlingsevne har hevet VA-fagets anseelse i hele bransjen.

Tom A. Karlsen er respektert i hele rådgiverbransjen og har bidratt til å heve bransjens kompetanse. I tildeling av Vannprisen legges det stor vekt på bidragene som kommer hele VA-bransjen til gode:

  • Utarbeidelse av VA-miljøblader for inntak- og utslippsledninger
  • Kravspesifikasjoner for vannkummer (RIN)
  • Utgivelse av boken «undervannsledninger – utfordringer og løsningsmuligheter

Sistnevnte bok er utarbeidet i samarbeid med Hallingplast og er kostnadsfritt tilgjengeliggjort for alle i Vannbransjen.»

Vannprisen består av glasskunst; åtte drikkeglass og en glass bøtte, levert av kunstnerduoen Klart Glass, samt en pengepremie på 10 000 kroner til fri benyttelse.

Går du og tenker på en noen som hadde fortjent å få Vannprisen? Da vil vi gjerne motta en nominasjon fra deg! Prisen kan tildeles en person, et firma, en organisasjon eller institusjon, som har gjort en spesiell innsats for vannmiljøet vårt. Innsatsen kan være av vitenskapelig, teknisk, organisasjonsmessig eller administrativ karakter. Mer info om statutter og nominasjon finner du HER.


PROGRAM VANNPRISSEMINARET 2022

09.00 – 09.15 Innledning v/ RIF Sigmund Tøien (Multiconsult AS)

09.15 – 10.00 Min historie fra Seutelva til Vannprisen. Tom A. Karlsen, COWI AS

10.00 – 10.30 Status og muligheter i Norsk VA-bransje Funn og hovedkonklusjoner fra prosjektet: «Mulighetsstudie for VA-sektoren med samfunnsøkonomiske analyser». May Rostad, Kinei AS

10.30 – 10.40 Pause

10.40 – 11.10 Trykkavløp i et bærekraftsperspektiv – Små terrenginngrep, lite massetransport, grunne grøfter, men hva med energiforbruket? Rune Myra, COWI AS

11.10 – 11.40 Nordre Follo – avløpsvann som ressurs og miljøtiltak Utslipp av oksygenrikt avløpsvann på 140m vanndyp i Bunnefjorden. Olav Solheim, COWI AS

11.40 – 12.10 Styrte boringer i løsmasser i forbindelse med trykkavløp og undervannsledninger Mindre CO₂ utslipp? Eksempler på kryssing av sårbare naturbiotoper, områder med fornminner og terreng med ugunstige grunnforhold. Øystein Olimb, Olimb AS 

12.10 – 13.10 Lunsj

13.10 – 13.40 Innovasjon i VA-bransjen. Fra idè til ferdig produkt SESU-pipe og SESU-XL. Steinar Tragethon, Hallingplast AS

13.40 – 14.10 Tar kommunene utfordringene med nye løsninger og risiko? Hvordan vektlegger man bærekraft i prosjektene? Eksempler fra Porsgrunn kommune med No-dig, trykkavløp, undervannsledninger og innovative vannkummer. Lene Sparre Thunes, Porsgrunn kommune 

14.10 – 14.30 Pause

14.30 – 15.00 SESU-pipe brukt i undervannsprosjekt Fordeler og ulemper sammenlignet med tradisjonelle løsninger Kan graving med amfibiemaskiner gi økt bærekraft? Odd Petter Grindahl, Grimsrud AS

15.00 – 15.30 Prefabrikkerte vannkummer, før og nå Har kravene i VA-miljøblad 112 ført til innovasjon? Terje Reiersen, BASAL

15.30 – 15.45  Avslutning v/ Vannforeningen, Elisabeth Elgsæter, styreleder (Asplan Viak)