Undersøkelse av funksjonsområder for vårgytere i Lågendeltaet

Gabriel Mattingsdal Eggebø fikk utdelt stipend fra Norsk Vannforening tidligere i år. Her er rapport fra prosjektet som fortsatt er pågående. Våren 2023, gjennomførte undertegnede og Carl Fredrik Brude feltarbeidet vårt i Lågendeltaet ved Lillehammer. Vi har hatt fokus på funksjonsområder for vårgytere i bakevjer og sideløp. Totalt 18 temperaturloggere ble plassert i ulike områder … les mer


VANN blir digital!

Styret i Norsk vannforening har besluttet at VANN skal utgis i digitalt format via plattformen Issuu. Fra og med VANN 4 i 2023 vil alle medlemmer få tilsendt nyhetsbrev med lenke til den digitale utgaven. Den digitale utgivelsen er inkludert i alle typer medlemskap. Hvis du som personlig medlem fortsatt ønsker å få tilsendt den … les mer


Legitimitet og oppslutning om regelverk

I løpet av oktober har et nytt lag bestående av mer enn 11.000 lokalpolitikere inntatt landets 356 kommune- og bystyrer. De representerer ulike politiske partier som har det til felles at de alle ønsker å påvirke utviklingen til det beste for de som bor og arbeider i kommunen sin. For å oppnå det har de … les mer


Reisebrev fra Ghana

Den 16. januar reiste jeg (Guro Aasen) og Solveig Erga fra NMBU i Ås til UDS, University for Development Studies, i Tamale, Ghana med støtte fra Norsk vannforening. Formålet med reisen var feltarbeid til masteroppgavene våre på masterstudiet i Vann- og miljøteknikk. Oppholdet varte i 11 uker. Ghana ligger langs kysten av Vest-Afrika, og Tamale … les mer


Vannprisen 2023 er delt ut

Bo Wingård – mottaker av Vannprisen 2023 flankert av Geir Torgersen fra Vannforeningen og Sigmund Tøien fra RIF Onsdag 20. september delte RIF og Norsk Vannforening ut Vannprisen til årets vinner Bo Wingård. Prisen ble delt ut på Vannprisseminaret, som i år hadde fått tittelen «Urbane vassdrag – byenes skattekiste». Arrangementet fant sted i Miljødirektoratets … les mer


Reisebrev fra Stockholm 19-24 august

22. mars vant vi, fire jenter fra Horten Videregående skole, Norsk junior vannpris. Vi fikk en fin pengepremie på 20 000 kr i tillegg til muligheten å representere Norge i den internasjonale finalen i Stockholm! Vi har nettopp kommet tilbake fra denne utrolige opplevelsen, og ønsker å dele våre opplevelser fra denne reisen.… les mer


Harsha Ratnaweera er visepresident i EWA

Norsk vannforening representerer Norge i European Water Association (EWA), som omfatter over 55 000 vannfaglige medlemmer i Europa fra 27 land. Harsha Ratnaweera representerer Vannforeningen i EWA og nå valgt inn som visepresident!… les mer