Åpning av Vannsenteret

Mandag 17. juni var det offisiell åpning av Nasjonalt senter for vanninfrastruktur – Vannsenteret på Ås.

Åpningen ble foretatt av Ellen Rønning-Arnesen (Ap) i Helse- og omsorgsdepartementet. Som bildet viser, ble ikke åpningen markert med snorklipping, men mer passende; kranåpning.  Vannsenteret skal være et sted der det skjer både kursvirksomhet, forskning, utvikling og utprøving av dagens og fremtidens infrastruktur for vann og avløp, og det vil bli et samlingspunkt til glede for vannbransjen og alle andre som bruker vann. Mer info om vannsenteret finner du her.

Samtidig med åpningen ble den første Vannfestivalen arrangert. Det var et arrangement som gikk over to dager, der studenter innen vannfag fra læresteder over hele landet møttes til både faglig og sosialt samvær med demonstrasjoner, uhøytidelige konkurranser, grilling og fagpresentasjoner.

Vannforeningen har støttet arrangementet økonomisk og var tilstede på festivalen og fikk presentere oss. Vi hadde egen stand hvor vi informerte om foreningen og ordningen med studentmedlemskap og mulighet for å søke om studentstipend. Dette var svært vellykket og vannforeningen fikk flere nye studentmedlemmer som vi ønsker hjertelig velkommen!

På bildet sees styremedlem Geir Torgersen som presenterer vannforeningen.