Nytt styre i Norsk vannforening

På årets generalforsamling ble Maria Ystrøm Bislingen valgt som ny styreleder. Bislingen har vært med i styret siden 2021, først som styremedlem og har det siste året vært nestleder. Med seg har hun tre nye styremedlemmer: Natalie Allum, Herman Helness og Tora Alexandra Ziesler Schraffenberg. Sammen med Jan-Erik Thrane, Inga McCarley Potter, Øivind Wien og Hilde Skarra utgjør disse det nye styret til vannforeningen. 

Vi takker avtroppende styreleder Elisabeth Elgsæter for arbeidet hun har lagt ned i foreningens styre siden 2014, og som styreleder de siste fire årene. Hun er nå valgt inn som medlem i valgkomiteen og vi gleder oss over at hennes engasjement for vannforeningen fortsetter. Erik Johannessen og Vidar Eriksen trer også ut av styret. Takk for arbeidet dere har lagt ned! 

Les mer om generalforsamlingen og styrets medlemmer her.